WordPress

Z GeoWikiCZ
Verze z 9. 12. 2013, 14:58, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎Přihlášení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Více na české wikipedii.

Tato stránka shromažďuje poznámky k administraci webových stránek katedry geomatiky na adrese http://geomatics.fsv.cvut.cz.

Přihlášení

Přihlášení je možné z hlavní stránky nebo přímo na adrese http://geomatics.fsv.cvut.cz/wp-login.php.

Přihlášení do Wordpress

Změna hesla

Změnu hesla včetně dalších údajů o registrovaném uživateli lze změnit z Users → Your Profile.

Změna hesla ve WordPressu

Úprava menu

Stránky, které nemají rodiče, se do menu přidávají automaticky, viz např. http://geomatics.fsv.cvut.cz/research/.

Hlavní menu webových stránek katedry 155

Naopak u stránek, které rodiče mají a zobrazily by se v menu jako vnořené, se tomu tak neděje. Menu webových stránek lze měnit v sekci Appearrance → Menus.

Postup (viz obr. níže):

  1. Zvolit stránky, které se mají do menu přidat
  2. Přidat stránky do menu
  3. Upravit pořadí a vnoření stránek v menu (drag-and-drop)
  4. Uložit změny
Příklad zařazení stránky 'GNSS Center Software' do sekce 'Research'

.