Poznámky pro tajemníky komisí státních závěrečných zkoušek

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 6. 2017, 11:59, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (Kameníková)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tajemník je garantem praktických i formálních náležitostí státních závěrečných zkoušek. Spolu se všemi podklady pro danou komisi dodává studijní oddělení i přehled požadavků a pravidel, která je nutno dodržet.

 • tajemník si vyzvedne v dostatečném předstihu podklady pro SZZ na studijním oddělení (u paní Kameníková). Materiály jsou připraveny pro jednotlivé komise a nelze z nich nic vydávat členům kateder, vedoucím diplomových prací a podobně.
 • SZZ trvá 1 hodinu, z toho první polovina je vyhrazena obhajobě DP (včetně diskuse), druhá polovina ústní zkoušce
 • tajemník musí zkontrolovat, že členové komise podepsali všechny protokoly o SZZ a že jsou zapsány otázky ze všech zkoušek
 • vyplněné protokoly o SZZ spolu s přehledem studijních výsledků odevzdává tajemník přímo na studijní odděleni, nejpozději druhý den po SZZ


Předem:

 • vytiskne program své pro komise všechny členy
 • ujistí se, že budou k dispozici nejpozději ten den oba podepsané posudky
 • ujistí se, že jsou k dispozici všechny diplomové práce (obvykle je má vedoucí práce)
 • ujistí se, že jsou k dispozici klíče od dané učebny, ta že bude připravená, plátno stažené
 • zajistí ceduli na dveře učebny
 • ujistí se, že je k dispozici projektor a umí ho ovládat
 • předem si sežene všechny prezentace diplomových prací (obvykle .ppt) a otestuje je na počítači, který bude použit při státnicích s projektorem
 • katedra mapování: spolu s diplomanty spolupracuje při přípravě občerstvení
 • je dobré zajistit místo, kde by si diplomanti mohli odložit věci a oblečení

V průběhu:

 • představuje diplomanta komisi.
 • čte posudky nepřítomných vedoucích a oponentů
 • průběžne nabízí a doplňuje občerstvení
 • vyplňuje formluáře a zajišťuje podpisy na formuláře
  • tajemník komise zajistí, aby po seznámení studentů s výsledky SZZ doplnil každý student na příslušné místo v protokolu svůj podpis

Potom:

 • zajistí uklizení místnosti, pomůže při mytí nádobí apodobně.
 • zajistí vrácení projektoru
 • odevzdá vyplněné formuláře
 • zodpoví dotazy jako: kdy je promoce, co se musí odevzdat na studijním oddělení, zda lze získat potvrzení o ukončení studia před promocí(ano), zda je potřeba na promoci kupovat lístky..
 • dá si konečně šampaňské ...


[ Zpět na SZZ ]