Gitolite

Z GeoWikiCZ
Verze z 2. 7. 2012, 16:51, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (toc)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Gitolite je nástupce Gitosis pro správu Git repozitářů. Viz kapitola "Gitolite" z knihy Pro Git.

Instalace pro Debian GNU/Linux

apt-get install gitolite

Nejprve vytvoříme repozitář pro administraci gitolite-admin a to pomocí příkazu gl-setup. Např.

gl-setup /tmp/landa.pub

V domovském adresáři uživatele se vytvoří soubor projects.list (seznam repozitářů pro Gitweb) a adresář repositories, který obsahuje dva repozitáře - gitolite-admin.git a testing.git. Zároveň se zadaný veřejný klíč přidá do souboru .ssh/authorized_keys.

Nyní můžeme repozitář naklonovat na lokálním počítači.

git clone git@geo101.fsv.cvut.cz:gitolite-admin.git

Příklad konfiguračního souboru

cat gitolite.conf 
    repo  gitolite-admin
        RW+   =  landa

    repo  testing
        RW+   =  @all

Založení nového repozitáře

Pro založení nového repozitáře stačí příslušný zapsat záznam do souboru gitolite.conf a zadat příkazy commit a push.

Ve vytvořeném repozitáři po naklonování musíme po prvních změnách uložit běžnou větev z pracovní kopie do vzdáleného repozitáře příkazem

git push origin HEAD

viz též uložení běžné_větve do vzdáleného repozitáře.

Příklad

Založení pracovního vývojové repozitáře gama-devel

1) v repozitáři gitolite-admin-geo102 upraven conf/gitolite.conf


diff --git a/conf/gitolite.conf b/conf/gitolite.conf
index 6edacc8..07007f0 100644
--- a/conf/gitolite.conf
+++ b/conf/gitolite.conf
@@ -25,6 +25,10 @@
     repo  qgama
         RW+   =  @cepek novak-jiri-cohen_hp
 
+    repo  gama-devel
+        RW+   =  @cepek petras-vaclav
+        R    =  @gyori
+
     repo  bc-kratochvilova
         RW+   =  kratochvilova-anna @landa

2) Naklonování prázdneho repozitáře gama-devel

git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:gama-devel.git
Cloning into gama-devel...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

3) Přidáme odkaz na Read-Only vzdálený repozitář

cd gama-devel
git remote add ro-gnu-gama git://git.sv.gnu.org/gama.git
git pull ro-gnu-gama master
git push origin master

4) První commit (založena pracovní verze 1.11a)

emacs configure.ac &
git add configure.ac
git commit -m "zalozena pracovni verze 1.11a"
git push

5) porovnání s gnu serverem

git fetch ro-gnu-gama
git diff ro-gnu-gama/master master

diff --git a/configure.ac b/configure.ac
index 653f4e6..4fdf4f2 100644
--- a/configure.ac
+++ b/configure.ac
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Process this file with autoconf to produce a configure script.
 #
 AC_PREREQ(2.65)
-AC_INIT([gama], [1.11], [bug-gama@gnu.org])
+AC_INIT([gama], [1.11a], [bug-gama@gnu.org])
 AC_CONFIG_SRCDIR([lib/gnu_gama/version.cpp])
 AC_CONFIG_HEADER([config.h])
 AC_CONFIG_AUX_DIR([scripts/config.aux])

Tento diff lze následně použít v příkazu git apply dif-file, musíme ale dát pozor a dodržet pořadí argumentů v příkazu git diff výše (nejprve vzdálený a pak lokální repozitář).

Externí odkazy