Gitosis

Z GeoWikiCZ

Gitosis je starší nástroj pro správu Git repozitářů, který byl nahrazen systémem Gitolite.

Instalace

apt-get install python-setuptools
git clone git://eagain.net/gitosis.git
python setup.py install

nebo pro Debian GNU/Linux

apt-get install gitosis

Zprovoznění

Založíme uživatele git.

adduser \
   --system \
   --shell /bin/sh \
   --gecos 'git version control' \
   --group \
   --disabled-password \
   --home /home/git \
   git

Vytvoříme repozitář pro Gitosis a nahraje veřejné klíče.

cd /home/git
cd repositories
gitosis-init < /tmp/id_dsa.pub
chmod 775 gitosis-admin.git/hooks/post-update

Na lokální počítač stáhneme repozirář gitosis-admin.

git clone git@josef.fsv.cvut.cz:gitosis-admin.git

Přidání uživatele do skupiny

Příklad přidání uživatele 'cepek' do skupiny 'gitosis-admin'.

cd gitosis-admin
cat gitosis.conf

[group gitosis-admin]
writable = gitosis-admin
members = landa cepek
cp ~/smetiste/id_dsa.pub keydir/cepek.pub
git add keydir/cepek.pub
git commit -a -m"+cepek (gitosis-admin)"
git push