Den otevřených dveří

Z GeoWikiCZ
Verze z 12. 1. 2011, 09:29, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Zpracování družicových dat je základem současné geodézie (geofyzikální družice GOCE)
Družice NAVSTAR GPS
GIS systém GRASS GIS na iPAQ/Linux PDA
Aplikace GIS - simulace povodně
Totální stanice Trimble S6 se vyznačuje vysokou rychlostí a přesnost měření (ve směru 1", v délce 1 mm + 1 ppm), automatickým cílením a sledováním hranolu
Laserový Skener Leica HDS 3000 měří 4 000 bodů za sekundu s přesností 6 mm na vzdálenost 50 m, dosah až 150 m.
Určení kubatury skládky u Olbramovic laserovým skenerem (Geodis Brno, 2004).

Den otevřených dveří je pořádán každoročně pro zájemce o studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V úvodní společné části jsou studenti seznámeni s přijímacím řízením na Stavební fakultě, podmínkami pro přijetí bez přijímacích zkoušek a přijímacích zkouškách z matematiky a fyziky. Ve druhé části je pak program rozdělen pro zájemce o jednotlivé studijní programy.

Studijní programy jsou strukturovány na bakalářské, magisterské a doktorské studium. Studijní program Geodézie a kartografie tvoří bakalářské a magisterské obory

Na magisterské obory navazuje společný doktorský program.

Studijní program Geodézie a Kartografie

Pro zájemce o studijní obory Geodézie a kartografie a Geoinformatika následuje ve druhé části dne otevřených dveří krátká přednáška, ve které je představen studijní program Geodézie a kartografie, zaměření jednotlivých oborů, vztah k jiným geografickým oborům, možnosti studia v zahraničí, navazující magisterské obory a pravidla pro navazující studium bez přijímacích zkoušek.

Exkurze laboratoří

Seznámení se studijním programem Geodézie a kartografie je zakončeno návštěvou vybraných laboratoří.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsou zájemci rozděleni do menších skupin, které po fakultě doprovázejí průvodci. Pro každou laboratoř je připraven minimálně jeden průvodce (průvodci jsou přítomni během celé přednášky, po jejím ukončení organizují rozdělení jenotlivých skupin).

Každá skupina postupně navštíví všechny následující laboratoře, které představují různá zaměření oborového studia.

Laboratoř katedry vyšší geodézie, suterén B 028
elektronické přístroje a metody, laserová technika, výsledky laserového skenování, laserový skener v praxi a co laserový skener umí
Laboratoř fotogrammetrie, suterén B 012
digitální fotogrammetrie a laserové skenování pro dokumentaci památek