2008

Z GeoWikiCZ
Verze z 8. 11. 2008, 10:29, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎Listopad: typo)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Listopad

GIS Day

Tradiční akce GIS Day proběhne ve středu 19.11.

Promoce bakalářů

Promoce bakalářů studijního programu Geodézie a kartografie se konají v Betlémské kapli v pátek 7.11., tentokrát ve dvou skupinách od 11:00 a od 13:00 společně s oborem V. Ve druhé skupině budou zastoupeni úměrně podle počtu studentů zástupci oborů V(8+promotor) a G(6)

11:00

 1. prof. Aleš Čepek (promotor)
 2. Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
 3. Ing. Michal Seidl, Ph.D.
 4. Ing. Jan Ratiborský, CSc.
 5. Prof. Ing. Mervart, DrSc.
 6. Prof. Ing. Kostelecký, DrSc.
 7. Ing. Lukeš, PhD
 8. Ing. Karel Benda,CSc.
 9. Ing. Petr Buchar, CSc.
 10. Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
 11. doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
 12. prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
 13. doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.
 14. Ing. Lenka Línková, Ph.D.
 15. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

13:00

 1. Ing. Jan Ratiborský, CSc.
 2. k152
 3. prof. Aleš Čepek
 4. Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
 5. doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
 6. doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se na Stavební fakultě ČVUT koná ve čtvrtek 6. listopadu od 9 do 14 hodin.

Obecné informace jsou uvedeny na fakultním webu, podrobnější informace zaměřené na studijní obory geodézie a kartografie a geoinformatika na oborových stránkách.

Říjen

Imatrikulace

Dne 8.10. se v Betlémské kapli koná imatrikulace studentů studijního programu Geodéze a kartografie (obory G a H). Imatrikulace se zúčastní

8. října 12:00

 1. prof. Aleš Čepek
 2. Ing. Karel Benda
 3. Ing. Petr Soukup
 4. doc. Blažek
 5. prof. Miloš Cimbálník
 6. doc. Pavel Hánek;
 7. Ing. Ilona Janžurová;

Září

Geoinformatics FCE CTU 2008 Workshop

Ve dnech 18-19. září se uskuteční již třetí ročník semináře Geoinformatics FCE CTU.

Červen

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky v letním semestru akademického roku 2007-2008 na studijním oboru Geodezie a kartografie se konají v pondělí dne 23. června 2008.

6. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů - výsledky

17. května 2008 proběhl v pražských Dejvicích další ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů. Výsledky, fotografie a reportáž z turnaje najdete na stránkách http://volejbal-gk2008.maestroclub.cz/.

Složení družstva Oldies na letošním ročníku volejbalového turnaje
Složení družstva Oldies na letošním ročníku volejbalového turnaje

Květen

Nabídka pracovních míst

Zeměměřický úřad nabízí jedno až dvě místa pro končící studenty a absolventy (nejlépe z Pardubic nebo okolí) pro nové specializované pracoviště laserscanning. Požadována znalost ArcGISu a jeho nadstaveb. Podrobné informace poskytne zájemcům Ing. Karel Brázdil, CSc. <Karel.Brazdil @ cuzk.cz>.

IX. ročník soutěže stavebních fakult ČR a SR

V devatém ročníku soutěže stavebních fakult České a Slovenské republiky, který se konal v Ostravě 22. května, zvítězil v sekci Geodézie a kartografie student naší falkulty Bc. Jan Jiránek s prací Webový portál o mapových službách.

Výuka GIS na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (vyzvaná přednáška)

Dne 21. května 2008, ve 13:20 v posluchárně C 208 přednese Martin Hrubý vyzvanou přednášku na téma Výuka GIS na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů

6. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ se bude konat v polovině května 2008. Bližší informace o letošním ročníku (informace, přihlášky ONLINE, atd.), ale i o těch pěti předchozích se dozvíte na webových stránkách http://volejbal-gk2008.maestroclub.cz. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Březen

Promoce absolventů magisterských studijních oborů

Promoce absolventů magisterských studijních oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 5. a 6. března 2008 v Betlémské kapli.

5. března 2008,   9.00 hod.,   geodézie a kartografie

 1. prof. Čepek
 2. doc. Blažek
 3. Ing. Žofka
 4. Ing. Kubín
 5. doc. Zeman
 6. Ing. Lukeš
 7. doc. Vorel
 8. Ing. Jiřikovský
 9. Ing. Křemen
 10. Ing. Koska
 11. Ing. Skořepa
 12. Ing. Hodač
 13. Ing. Zimová
 14. doc. Halounová
 15. Ing. Benda

Únor

Poslední opakování kurzu Digitální kartografie - vhodné pro studenty!

Ve dnech 21.- 22.února 2008 (čtvrtek-pátek) pořádá katedra mapování a kartografie FSv ČVUT opakování úspěšného kurzu Digitální kartografie (v rámci projektu CITT-JPD, který již končí). Bližší informace o programu kurzu, který je zakončen předáním certifikátu o absolvování, najdete na stránkách [1] v rubrice Kurzy, kde je též možnost se na kurz přihlásit (počet účastníků je omezen kapacitou učebny). Kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Účast na kurzu je pro studenty, doktorandy, pracovníky veřejné správy, škol, výzkumných organizací apod. bezplatná.

Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR

První přednáška z cyklu "Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR" (153ISZK) začíná v úterý 26. února v 16:00 v posluchárně C208. Předmět si mohou zapsat i studenti magisterských oborů G a H, kterým pak budou úznány kredity. Pro příští rok bude tento předmět již převeden do magisterského studijného plánu oborů G a H. Cyklus přednášek zahájí Ing. Jiří Poláček, CSc., ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

Obhajoba doktorské práce Ing. Tenzera

18.února v 11 hodin. Místnost bude upřesněna později.

Leden

Kurz Digitální kartografie

Ve dnech 24.- 25.1.2008 (čtvrtek-pátek) pořádá katedra mapování a kartografie FSv ČVUT opakování úspěšného kurzu Digitální kartografie (v rámci projektu CITT-JPD). Bližší informace o programu kurzu, který je zakončen předáním certifikátu o absolvování, najdete na stránkách [2] v rubrice Kurzy, kde je též možnost se na kurz přihlásit (počet účastníků je omezen kapacitou učebny). Kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, účast na kurzu je pro studenty, doktorandy, pracovníky veřejné správy, škol, výzkumných organizací apod. bezplatná.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná v pátek 18. ledna 2008 v 9:00, více viz [3]. Obecné informace o studiu na Stavební fakultě ČVUT v Praze a o všech studijních programech a studijních oborech najdete na [4].

Prezentace studijního programu Geodézie a Kartografie

 • Laboratoř katedry vyšší geodézie, suterén budovy B, místnost B 028
  • doc. Krpata, katedra vyšší geodézie, elektronické přístroje a metody
  • p. Janota, katedra speciální geodézie, předvádí laserovou techniku
  • Ing. Křemen, katedra speciální geodézie, předvádí výsledky laserového skenování, laserový skener v praxi a co laserový skener umí.
 • Laboratoř fotogrammetrie, suterén budovy B, místnost B 011
  • Dr.Pavelka, katedra mapování a kartografie, digitální fotogrammetrie a laserové skenování pro dokumentaci památek
 • Digitální kartografie, B 973,
  • Ing. Zimová, doc. Mikšovský
 • Zpracování digitálních map velkých měřítek, digitální model terénu, Free Software GIS a další, B 870,
  • Ing. Soukup
 • Katedra geodézie a pozemkových úprav připraví předvádecí akci zameřenou pro budoucí studenty oboru 3646R003 geodézie a kartografie v počítacové ucebne katedry B 977 (informace o zaměření katedry, předmetech a výukách v terénu a ukázku DMT Atlas a POZEM) spojenou s předvedením několika geodetických přístroju na odpočívadle před pocítačovou učebnou.

Organizace prohlídek

Oborové katedry zajistí průvodce, kteří budou vodit skupiny zájemců o studium podle výše uvedeného programu. Pro každou expozici je nutný jeden průvodce.

Průvodci se sejdou nejpozději v 10:25 před B286, dohodnou si pořadí prohlídky a ve které expozici kdo z nich bude začínat, v 10:30 musí být všichni v posluchárně B286 a po ukončení besedy si rozdělí studenty (např. "po lavicích") a odvedou je k první expozici.

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky v zimním semestru akademického roku 2007-2008 na studijním oboru Geodezie a kartografie se konají ve středu dne 16. ledna 2008 a ve čtvrtek dne 17. ledna 2008.