155ISZK Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR

Z GeoWikiCZ

Přednášky odborníků z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Plán přednášek pro letní semestr 2015

Plán přednášek pro letní semestr 2015 a prezentace najdete zde.

Předchozí ročníky

Plán cyklu přednášek pro letní semestr 2010

1 Ing. Jiří Poláček, CSc. Úvodní přednáška k cyklu 18.2.
2 22.2.
3 5.3.
4 12.3.
5 20.3.
6 27.3.
7 2.4.
8 Ing. Pavel Šidlichovský, RNDr. Michal Traurig ZABAGED a jeho kartografické výstupy 8.4.
9 Ing. Bohumil Vlček, Ing. Petr Dvořáček Geoportál ZÚ 15.4.
10 Ing. Karel Brázdil Nové mapování výškopisu území ČR (Laserscanning) 22.4.
11 Ing. Jan Řeníček, Ph.D. Informační systém geodetických základů (CZEPOS, databáze bodových polí) 29.4.
12 Ing. Pavel Taraba GNSS (globální navigační satelitní systémy) s přihlédnutím na sítě permanentních stanic GPS 13.5.
13

Prezentace z přednášek jsou ke stažení zde.

Plán cyklu přednášek pro letní semestr 2008

1 Ing. Jiří Poláček, CSc. Úvodní přednáška k cyklu 2008-02-26
2 Ing. Jiří Veselý Technologická infrastruktura ISKN 2008-03-04
3 Ing. Helena Šandová Soubor popisných informací KN 2008-03-11
4 Ing. Jiří Poláček, CSc. Soubor geodetických informací KN 2008-03-18
5 Ing. Lumír Nedvídek Vývoj katastrálních evidencí v ČR 2008-03-25
6 Ing. Zbyněk Souček Vývoj automatizace vedení KN v ČR 2008-04-01
7 Ing. Lidmila Penížková, RNDr. Michal Traurig ZABAGED a jeho kartografické výstupy 2008-04-08
8 Ing. Bohumil Vlček (Ing. Petr Dvořáček) Geoportál ZÚ 2008-04-15
9 Ing. Jan Řezníček, Ph.D. Informační systém geodetických základů (Czepos, databáze bodových polí) 2008-04-22
10 Ing. Pavel Taraba GNSS (globální navigační satelitní systémy) s přihlédnutím na sítě permanentních stanic GPS 2008-04-29
11 Ing. Petr Kokeš Ukázka práce v ISKN 2008-05-06
12 Ing. Jiří Poláček, CSc. Mezinárodní a meziresortní spolupráce v oblasti katastru zeměměřictví, trendy vývoje. 2008-05-13
13 všichni Exkurze do budovy v Kobylisích 2008-05-20

Prezentace z přednášek jsou ke stažení zde.

První přednáška z cyklu "Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR" (153ISZK) začíná v úterý 26. února v 16:00 v posluchárně C208. Předmět si mohou zapsat i studenti magisterských oborů G a H, kterým pak budou úznány kredity. Pro příští rok bude tento předmět již převeden do magisterského studijného plánu oborů G a H. Cyklus přednášek zahájí Ing. Jiří Poláček, CSc., ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.