155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155TG4
 • Garant předmětu:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Přednášející:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Zdánlivé jevy. Denní pohyb hvězd. Základní metody určování astronomických souřadnic. Nauka o čase. Rušený pohyb družic. LPR. Realizace ICRS a ITRS. Parametry orientace Země. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE, Swarm, GFO).

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký Jan: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008. (3. kapitola)
Kostelecký Jan, Klokočník J., Kostelecký Jakub: Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2005.
Kostelecký Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2019.

Přednášky

Přednášky probíhají ve středu od 18:00 do 19:40 v C208.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TG4/.

Cvičení

Termíny cvičení

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
22.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
1.3. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
8.3. Denní pohyb hvězd.
15.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
22.3. Časomíra.
29.3. 1.test. Ú2 T1
5.4. cvičení se nekoná - výukové pondělí
12.4. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. Ú3
19.4. 2.test. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. Ú4 T2
26.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
3.5. cvičení se nekoná - exkurze Ú4
10.5. cvičení se nekoná - rektorský den
17.5. 3.test. Úvodní informace k předmětu 155VTTG. Ú3 T3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím či opravám testů. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Ke každému testu je možnost jedné opravy. V případě neúspěchu v řádném i opravném termínu kteréhokoli z testů není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné, nebo v elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel na email cvičícího. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4
1 Ambrož David OK OK OK OK
2 Andršová Sára OK OK OK OK
3 Dvořák Dennis OK OK OK OK
4 Grešla Ondřej OK OK OK OK
5 Chladil Dominik OK OK OK OK
6 Chmelíček Tomáš OK OK OK OK
7 Chmelová Tereza OK OK OK OK
8 Chrbolková Anna OK OK OK OK
9 Kotyk Adam OK OK OK OK
10 Kozderková Adéla OK OK OK OK
11 Podzimková Alena OK OK OK OK
12 Remeš Vojtěch OK OK OK OK
13 Soukupová Nikola OK OK OK OK
14 Straka Tomáš OK OK OK OK
15 Šnopl Jakub OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána