155GIT1 / 8. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Verze z 10. 2. 2022, 06:53, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
  • Vytvořte a otestujte funkci pro výpočet funkce hyperbolický sinus (sinh x). Pro tuto funkci platí rozvoj v nekonečnou řadu, který má tvar
Rozvoj je definován pro všechna . Výpočet proveďte pro předem zadanou přesnost. Pro kontrolu můžete využít definiční vztah funkce sinh x, který je viz Hyperbolické funkce