155GIS2 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 17. 3. 2021, 18:37, kterou vytvořil Jilkova (diskuse | příspěvky) (→‎Úlohy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vzdálenostní analýzy

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS Pro


Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

  • Poznámka: Pracujte v prostorovém rozlišení 100m.

1.

Ve které obci Ústeckého kraje je největší plocha území v okolí komunikací 1.tříd, kde hrozí možnost sesuvů (poměr sklon_v_procentech / vzdálenost_od_komunikace je větší než 0.3 jednotek) okolního terénu do anebo od komunikace. Jaká je výměra tohoto území?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), Silnice, DigitalniModelReliefu
Výsledek: Hřensko, 88 ha

2.

Najděte optimální trasu pro přesun dřeva lesem z místa těžby (výšková kóta OBJECTID 765 - Hradišťany) na odvozová místa u cest (obec Lukov a Želkovice v Ústeckém kraji). Jaké jsou časové vzdálenosti pro nejkratší nalezené cesty? Podmínky
  • trasa nesmí vést po svahu o sklonu větším jak 15 stupňů
  • přesun po území se sklonem 0-5 stupňů zabere 1 časovou jednotku
  • přesun po území se sklonem 5-10 stupňů zabere 4 časové jednotky
  • přesun po území se sklonem 10-15 stupňů zabere 16 časových jednotek.?
Datové vrstvy: ObceBody (AC), VyskoveKoty, DigitalniModelReliefu
Výsledek: Lukov - 9239, Želkovice - 8976

3.

Jaká je délka nalazených tras po terénu v metrech mezi místem těžby a dvěma odvozovými místy vypočítaných v předchozím příkladě?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, CostPath
Výsledek: Lukov - 4442m, Želkovice - 6975m

4.

Kolik procent území v okolí do vzdálenosti 10km od chemického závodu Lovochemie (GPS: 50.5098247N, 14.0741761E) by bylo zasaženo znečištěním větším než 30 jednotek za předpokladu, že se toto znečištění šíří podle vzorce (d je vzdálenost v metrech od zdroje, prostorové rozlišení 10m). Zasahuje takto znečištěné území vodní plochy?
Datové vrstvy: lovochemie
Výsledek: 1,2%, ne

5.

Jaká je nejkratší časová vzdálenost mezi výškovou kótou 'Varhošť' (ID 725) a 'Sklářský vrch' (ID 476)? Na území, kde je sklon svahu do 0,5° je rychlost pohybu 6 km/h, kde je sklon 0,5-1° je rychlost 4 km/h, kde je sklon 1-5° je rychlost 1 km/h, kde je sklon nad 5° není možné se pohybovat. Vertikální parametry neuvažujte. Výsledek uveďte v minutách.?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, VyskoveKoty
Výsledek: 46 min

6.

Jaká je průměrná hodnota hluku (na 3 des. místa) od silnic pro území Moravskoslezského kraje? Hluk se šíří od všech silnic podle vzorce (100/d), kde d je přímá vzdálenost od nejbližší silnice.?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), Silnice
Výsledek: 0,28Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.