155GIS1 GIS 1

Z GeoWikiCZ


Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 1551GIS
 • Garant předmětu:

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • Přednášející:

prof. Ing. Lena Halounová, CSc., Ing. Martin Landa, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Princip geografických informačních systémů, čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS.

Doporučená literatura
 1. Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
 2. Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
 3. Břehovský, M., Jedlička, K. (2005): Přednáškové texty pro Úvod do GIS. ZČU Plzeň, 116 s.
 4. Hrubý M.: Geografické Informační Systémy (GIS) - Studijní opora. VÚT v Brně, 91 str.
 5. Tuček J.: Geografické informační systémy, Praha Computer Press, 1998.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 1. Definice GIS, informatika, základní pojmy, aplikační oblasti GIS, prostor, topologie, historie GIS
 2. Reálný svět x GIS, model v GIS, vztahy objektů, typy modelů, geometrické typy objektů, rozlišovací schopnost
 3. Geografická poloha v GIS, prostorové vztahy, atributy
 4. Čas v GIS, modelování, druhy modelů, chyby v modelování v GIS
 5. Vektorový a rastrový GIS, datová struktura
 6. Rastrový GIS, atributová data
 7. Vektorový GIS, druhy objektů
 8. Geometrické a topologické vlastnosti objektů ve vektorovém GIS
 9. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů
 10. Rastrová reprezentace prostorových objektů, způsob ukládání rastrových objektů

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS verze Pro. Dále je zmíněn open source nástroj QGIS.

Jako pomůcka při cvičeních slouží Výukový portál, kde v rámci sekce Úkoly, ukázky a návody jsou k dispozici příklady a jejich řešení ve formátu Flash videa a nebo PDF videa. V rámci sekce Kurzy je k dispozici popis funkcí a další příklady rozšiřující problematiku.

Další užitečným zdrojem jsou návody na cvičení z roku 2010-2012.

Harmonogram

 1. (22.02.) [JS/FM] Úvod do práce v prostředí ArcGIS, datové formáty, geodatabáze
 2. (01.03.) [JS/FM] Vektorová data, atributové dotazy + Vektorová data, prostorové dotazy
 3. (08.03.) [JS/FM] Vektorová data, prostorové funkce
 4. (15.03.) [JS/FM] Rastrová data, mosaic dataset, souřadnicové přípojení
 5. (22.03.) [JS/FM] Tvorba vlastní geodatabáze, vektorizace
 6. (29.03.) [JS/FM] Práce s externími daty (XLS, CSV), souřadnicové připojení vektorových dat
 7. (05.04.) Odpadá - výuka jako v pondělí
 8. (12.04.) [JS/ML] ArcGIS Online + Webové služby (WMS, WFS, WCS), připojení v GIS
 9. (19.04.) [AG/ML] Volně dostupné GIS nástroje (QGIS) + Data veřejné správy, otevřená data, použití v GIS
 10. (26.04.) Příprava na zápočtový test
 11. (03.05.) Zápočtový test
 12. (10.05.) Odpadá - rektorský den
 13. (17.05.) Výuka v terénu

Akademický rok 2022-2023

Přednášky

 • pondělí 14.00 C-221

Přednáší Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

 • středa 13:00 B870 (G2-16)
 • středa 15:00 B870 (G2-17)

Cvičí Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. (JS), Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Ing. Alžběta Gardoňová (AG), František Mužík (FM)

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Podmínky: Kromě přímé či nepřímé komunikace s kolegy v učebně či s někým přes Internet nebo mobil jsou povoleny veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro • ArcGIS Desktop
http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

Geodata

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

Externí odkazy

Anglicky

Česky