153GIS2 / 10. cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 16. 2. 2015, 15:41, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Skriptování v Python - úvod

Zadání

Náplň


Data pro 4. skript

Ukázka skriptů Python (ArcGIS 10)

Výpis názvů atributů (verze ArcGIS 10)

import arcpy   #import modulu
arcpy.env.overwiteOutput = True
arcpy.env.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
 
try:
  data = arcpy.Describe("obce.shp")  
  i = 0
  while (data.fields[i].name):
   print data.fields[i].name
   i += 1
except:
  print arcpy.GetMessages()

Výpis obcí, které mají počet obyvatel vyšší než Liberec (verze ArcGIS 10)

import arcpy   #import modulu
arcpy.env.overwiteOutput = True
arcpy.env.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
 
try:
 rows = arcpy.SearchCursor("obce.shp", '"NAZEV" = \'Liberec\'')  #vytvori cursor
 for row in rows:
   pocet = row.OB01   #pocet obyvatel zadane obce
 radky = arcpy.SearchCursor("obce.shp")
 for radek in radky:
   if (radek.OB01 > pocet):
     print "%s - %i" %(radek.NAZEV, radek.OB01)
except:
  print arcpy.GetMessages()

Vytvoření souborů Shapefile pro jednotlivé kraje (verze ArcGIS 10)

import arcpy   #import modulu
arcpy.env.overwiteOutput = True
arcpy.env.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze

kraje = "kraje.shp"

rows = arcpy.SearchCursor(kraje)  #vytvori cursor
for row in rows:
   nazev = row.NUTS3
   kraje_Select_shp = arcpy.env.workspace + nazev + ".shp"
   arcpy.Select_analysis(kraje, kraje_Select_shp, "\"NUTS3\" = '"+nazev+"'")

Výpis souřadnic lomových bodů uzemí obce 'Lhota' (verze ArcGIS 10)

import arcpy   #import modulu
arcpy.env.overwiteOutput = True
arcpy.env.workspace = "d:/gis1/obce"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
 
try:
  data = arcpy.Describe("obce.shp")
  shapename = data.ShapeFieldName
  rows = arcpy.SearchCursor("obce.shp", '"NAZEV" = \'Lhota\'')
  for row in rows:
    prvek = row.getValue(shapename)
    print "Prvek %s: " % row.NAZEV
    partnum = 0
    for part in prvek:
      print "Part %i: " % partnum
      for bod in prvek.getPart(partnum):
        print bod.X, bod.Y
      partnum += 1 
except:
  print arcpy.GetMessages()

Ukázka skriptů Python (ArcGIS 9)

Výpis názvů atributů (verze ArcGIS 9)

import arcgisscripting   #import modulu
gp = arcgisscripting.create()  #vytvoreni objektu geoprocessingu
gp.Overwriteoutput = True     #nastaveno prepisovani
gp.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
 
try:
  data = gp.Describe("obce.shp")  
  fields = data.Fields
  field = fields.next()
  while field:
   print field.Name
   field = fields.next()
except:
  print gp.GetMessages()

Výpis obcí, které mají počet obyvatel vyšší než obce 'Liberec' (verze ArcGIS 9)

import arcgisscripting, sys   #import modulu
gp = arcgisscripting.create()  #vytvoreni objektu geoprocessingu
gp.Overwriteoutput = 1     #nastaveno prepisovani
gp.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
 
try:
 input = "Liberec"   #String - nazev obce
 rows = gp.SearchCursor("obce.shp")  #vytvori cursor
 row = rows.next()    #promena row obsahuje jeden zaznam ze shapefilu
 while row:
   if row.GetValue("NAZEV") == input:
     pocet = row.GetValue("OB01")   #pocet obyvatel zadane obce
   row = rows.next()
 radky = gp.SearchCursor("obce.shp")
 rad = radky.next()
 while rad:
   if rad.GetValue("OB01") > pocet:
     print rad.GetValue("NAZEV"), rad.GetValue("OB01")
   rad = radky.next()
except:
 print gp.GetMessages()

Vytvoření souborů Shapefile pro všechny obce, které mají počet obyvatel větší než zadaná obec (ArcGIS 9)

import arcgisscripting, sys   #import modulu
gp = arcgisscripting.create()  #vytvoreni objektu geoprocessingu
gp.Overwriteoutput = 1     #nastaveno prepisovani
gp.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/model/"   #nastaveni workspace - pracovni adresar nebo geodatabaze
try:
 input = sys.argv[1]   #String - nazev obce
 output = sys.argv[2]  #cesta k textovemu souboru
 f = open(output, 'w')  #otevru file
 rows = gp.SearchCursor("obce.shp")  #vytvori cursor
 row = rows.next()    #promena row obsahuje jeden zaznam ze shapefilu
 while row:
   if row.GetValue("NAZEV") == input:
     pocet = row.GetValue("OB01")   #pocet obyvatel zadane obce
   row = rows.next()
 radky = gp.SearchCursor("obce.shp")
 rad = radky.next()
 while rad:
   if rad.GetValue("OB01") > pocet:
     f.write(rad.GetValue("NAZEV")+" "+str(rad.GetValue("OB01"))+"\n")  #do souboru pisu obce ktere maji vic obyvatel nez zadana
   rad = radky.next()
 f.close()
except:
 print gp.GetMessages()

Vytvoření souborů Shapefile pro jednotlivé kraje (verze ArcGIS 9)

import sys, string, os, arcgisscripting

gp = arcgisscripting.create()
gp.workspace = "d:/jirka/skola/vyuka/gis/"   

kraje = "D:\\jirka\\skola\\vyuka\\gis\\kraje.shp"

rows = gp.SearchCursor("kraje.shp")  #vytvori cursor
row = rows.next()    #promena row obsahuje jeden zaznam ze shapefilu
while row:
   nazev = row.GetValue("NAZEV_ENG") 
   kraje_Select_shp = "D:\\jirka\\skola\\vyuka\\gis\\"+nazev+".shp"
   gp.Select_analysis(kraje, kraje_Select_shp, "\"NAZEV_ENG\" = '"+nazev+"'")
   row = rows.next()

Vytvoření souborů Shapefile po sloučení polygonů (ArcGIS 9)

import arcgisscripting, sys
gp = arcgisscripting.create()
gp.Overwriteoutput = 1 
gp.workspace = "i:/pracovni/cajthaml/" 

try:
  input = sys.argv[1] # vstup
  mezi = sys.argv[2] # mezivysledek po dissolve
  dis = sys.argv[3]  # nazev atributu pro dissolve

  gp.Dissolve_management (input, mezi, dis) 

  radky = gp.SearchCursor(mezi)
  rad = radky.next()

  while rad:
    nazev = rad.GetValue(dis)
    vystup = nazev+".shp"
    gp.Select_analysis (mezi, vystup, "\""+dis+"\" = '"+nazev+"'") # vytvori samostane shapefily pro dissolvovane prvky
    rad = radky.next()

except:
 print gp.GetMessages()

Ukázka Python kódu v rámci Field Calculatoru

Délka názvu

def pocet(jmeno):
  delka=jmeno.count(' ')+1
  return delka

slov=pocet(!NAZEV!)

Posun souřadnice ve směru osy X

def posun(geometrie):
	point = geometrie.getPart(0)
	point.X = point.X - 2000
	return point

Shape=posun(!Shape!)