Zrcadlení wiki

Z GeoWikiCZ

Tato stránka obsahuje ukázky skriptů, které jsou použity pro zrcadlení GeoWikiCZ a dalších wiki na server josef.

Server

dump.sh

#!/bin/sh

WIKIPATH=/home/root/GeoWikiCZ

cd  $WIKIPATH
touch $WIKIPATH/lock

LIST="geowikicz\ngrasswikicz\ngiwiki\ncplwiki\nnb2008wikicz\ngppwikicz"

for wiki in `echo -e "$LIST"`; do
  mysqldump -u root -p<heslo> $wiki  > $WIKIPATH/mysql-dump.$wiki
done

rm -f $WIKIPATH/GeoWikiCZ.tar*

tar cf $WIKIPATH/GeoWikiCZ.tar \
  $WIKIPATH/mysql-dump.* \
  /var/www/WIKI \
  /var/www/data/geo* \
  /home/root/GeoWikiCZ/*.sh 2>/dev/null

bzip2 $WIKIPATH/GeoWikiCZ.tar

rm -f $WIKIPATH/lock

exit 0

archive.daily.sh

#!/bin/sh

WIKI=/home/root/GeoWikiCZ
SUBD=wiki.daily
FILE=GeoWikiCZ.tar.bz2

$WIKI/sleep.sh

if [ ! -d $WIKI/$SUBD ]; then mkdir $WIKI/$SUBD; fi

if [ -f $WIKI/$FILE ]; then cp -u $WIKI/$FILE $WIKI/$SUBD/`date -I`-$FILE; fi

touch --date="8 days ago" $WIKI/$SUBD/time-stamp 
for f in $WIKI/$SUBD/*
do
 if test "$f" -ot $WIKI/$SUBD/time-stamp; then
  rm -rfv $f
 fi
done

Podobně vypadají skripty pro týdenní (33 days ago) a měsíční zálohu (368 days ago).

rsync.sh

#!/bin/sh

WIKI=/home/root/GeoWikiCZ

cd $WIKI/..
rsync -av --delete GeoWikiCZ root@josef.fsv.cvut.cz:/home/<user>

Zrcadlo

mirror.sh

#!/bin/sh

if test -z "$1" ; then
  WIKI=/home/<user>/GeoWikiCZ
else
  WIKI="$1"
fi

tarball=$WIKI/GeoWikiCZ.tar.bz2

if test ! -f $tarball ; then
  echo "$tarball nebyl nalezen..." 2>&1
  exit 1
fi               

# tarball
### rm -fr /var/www/WIKI /home/root/GeoWikiCZ
tar --directory / -xjf $tarball

# mysql
for dump in $WIKI/mysql-dump.* ; do
  dbase=`echo "$dump" | sed -e 's/.*mysql-dump.//g'`
  echo "drop  database $dbase;create database $dbase;" | mysql -u root -p<password>
  mysql -u root -p<password> $dbase < $dump
done

# zmeny v konfiguraci
lc_wiki=( geowikicz grass geoinformatics )
WWW=/var/www/WIKI

for w in ${lc_wiki[@]}; do
  mv $WWW/$w/LocalSettings.php $WWW/$w/LocalSettings.php.gama
  # /wiki -> /WIKI/<dir_wiki>
  cat $WWW/$w/LocalSettings.php.gama | \
    sed "s/\"\/wiki\";/\"\/WIKI\/$w\";/g" > \
    $WWW/$w/LocalSettings.php
done

# externi data
wget -r -np -nH -N -L --cut-dir=1 -R index.html* \
  -P/var/www/data http://gama.fsv.cvut.cz/data/ 2> /dev/null

exit 0