Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Uživatel:Soukup)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

English version

Petr Soukup

Katedra geomatiky

Kontakt

 • adresa pracoviště: Fakulta stavební ČVUT, Katedra geomatiky, Thákurova 7, 166 29, Praha 6
 • telefon: (+420) 224 354 651, (+420) 224 354 860
 • e-mail: soukup@fsv.cvut.cz

Odborné vzdělání

 • 1982 - SPŠ zeměměřická v Praze
 • 1987 - Ing., Fakulta stavební ČVUT, obor Geodézie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země (Diplomová práce: Metody shlukové analýzy při zpracování obrazových dat DPZ)
 • 2002 - Ph.D., Fakulta stavební ČVUT, obor Geodézie a kartografie (Disertační práce: Aplikace databázových technologií v digitální kartografii)
 • 2004 - Bc., Masarykův ústav vyšších studií, obor Učitelství odborných předmětů (Bakalářská práce: Distanční a online vzdělávání ve výuce odborného předmětu)

Zaměstnání

 • 1987 - 1989: Geodetický a kartografický podnik Praha - Středisko dálkového průzkumu Země - výzkumný pracovník
 • 1989 - 1990: Středisko geodézie Příbram - geodet
 • 1990 - 1991: ČKD Praha - výpočetní středisko - programátor analytik
 • od 1991: katedra geomatiky (dříve mapování a kartografie), FSv ČVUT Praha - odborný asistent

Výuka

Odborné zájmy

 • prostorová data
 • interaktivní grafické systémy
 • programování, GIS, web

Další reference

 • 1998 - 2003: spolupráce s firmou Gepro - účast na vývoji systému pro automatizaci projektování komplexních pozemkových úprav
 • 1999 - 2002: spolupráce se sdružením EUROATLAS - účast na vývoji digitálního atlasu map pro orientační běh
 • 2000 - dosud: spolupráce s Ústavem pro jazyk český AV ČR - programové zabezpečení tvorby Slovníku pomístních jmen
 • řešené projekty
 • publikace
 • vedené studentské práce
 • administrace oborové počítačové učebny B870 a B973