Tvorba programů v prostředí OS GNU/Linux 1

Z GeoWikiCZ
Úvod

Tento tutoriál se snaží shrnout základní informace potřebné k vytváření programů pod OS<ref name="os">Operační systém</ref> GNU/Linux. Text nenásilnou formou přibližuje vývoj především C++ programů na GNU platformě - od elementárních pojmů v druhé kapitole, až po pokročilá témata v závěrečných kapitolách.

Jednou z nepopiratelných předností jazyků C a C++ je skutečnost, že byly od počátku navrženy pro vytváření přenositelných programů (tzn. standard ANSI C++ zaručuje, že pro programy napsané pouze v ANSI C++ je garantována jejich úspěšná kompilace (a následné spouštění) pod různými operačními systémy, které podporují software odpovídající ANSI standardu, bez nutnosti úprav zdrojových textů/souborů).

Proč tedy tento text pojednává o procesu tvorby C++ programů v operačním systému GNU/Linux? Tradičním postupem při C++ programování pod operačním systémem Microsoft Windows je práce v rámci integrovaného vývojového prostředí (IDE) kompilátoru C++. Vývojové prostředí (za všechny jmenujme například vývojové prostředí Borland C++ Builder) obsahuje a interně volá veškeré nástroje potřebné pro vývoj C++ programů; obsahuje editor, kompilátor, linker, debugger a mnoho dalších nástrojů. Oproti tomuto přístupu tvorba C++ kódů v prostředí operačního systému GNU/Linux probíhá dle trochu odlišné filozofie: editor, kompilátor, linker a debugger jsou samostatné programové entity, které programátor volá zvlášť. Programování C++ aplikací pod operačním systémem GNU/Linux může být pro začátečníky zprvu matoucí, po krátké době však tuto modularitu (oddělené nástroje) jistě ocení<ref name="pozn1">Poznámka: I pod OS GNU/Linux existují IDE různé úrovně, většina programátorů však stále používá "modulární model". Z řady dostupných vývojových prostředí jmenujme Anjuta, KDevelop, QTDesigner a RHIDE.</ref>.

Při vytváření programů tedy potřebujeme následující software:

textový editor

editor, ve kterém budeme psát a upravovat zdrojové kódy. Volba typu použitého textového editoru závisí na tvůrci zdrojového kódu. Rada pro vás: použijte editor, jenž je vašemu srdci nejbližší. Lze použít jakýkoli textový editor, kterých je v GNU/Linuxu nepřeberná škála: od editoru mcedit (součást aplikace MC), přes řádkový editor joe až po všemocné editory vi a GNU Emacs. Přestože volba textového editoru je plně v kompetenci tvůrce zdrojového kódu, existují dva textové editory které se svými schopnostmi výrazně vymykají a práci při psaní zdrojových C++ kódů znatelně usnadní, jedná se o editory vi a GNU Emacs. Následující text se bude zabývat výhradně textovým editorem GNU Emacs.

kompilátor

překladač je program, který ze zdrojového souboru vytváří relativní modul (object file). V prostředí operačního systému GNU/Linux je k dispozici překladač g++.

linker

program určený k sestavení relativních modulů a vytvoření spustitelného programu na daném operačním systému. V operačním systému GNU/Linux se používá linker ld, jenž je při sestavování interně volán překladačem g++.

debugger

debugger je program určený k ladění spustitelných programů, pomáhá nalézat chyby, analyzuje výpisy paměti, atd. Běžně používáným debuggerem v operačním systému GNU/Linux je debugger gdb.

<references />

[ zpět ]