Pqxx demo 1

Z GeoWikiCZ

Knihovna pqxx je oficiální C++ klientskou API knihovnou pro PostgreSQL.

Následující příklad obsahuje několik elementárních funkcí pro připojení k databázi, vytvoření transakce a zadání SQL příkazů. Parametr pro připojení knihovny libpqxx při sestavení programu je -lpqxx.

V příkladu předpokládáme, že bylo vytvořeno schéma pokus (CREATE SCHEMA pokus;) a v něm tabulka abc

CREATE TABLE abc (
   x int,
   y float
);

V ukázce je u všech objektů knihovny explicitně uváděn jmenný prostor pqxx, který pochopitelně v případech jako je tento může být nahrazen direktivou using namespace, jak je naznačeno v úvodním komentáři hlavního bloku.

Objekty r1 a r2 v ukázce není nutné explictině vytvářet, dále s nimi nepracujeme, a mohli bychom pro danou transakci přímo volat metodu exec.

#include <iostream>
#include <pqxx/pqxx>

int main()
try
{
 // using namespace pqxx; 
 
 // spojeni s DB "dbname=sqlquiz host=localhost user=aaa password=bbb"
 pqxx::connection conn("dbname=test");

 // transakce
 pqxx::work tran(conn, "demo-transaction");   
 
 // sql prikazy
 pqxx::result r1(tran.exec("SET search_path TO pokus;"));
 pqxx::result r2(tran.exec("INSERT into abc (x, y) "
          " SELECT coalesce(max(x),0)+1, random() FROM abc ;"));
 pqxx::result r3(tran.exec("SELECT * FROM abc;"));

 // pruchod vyslednou tabulkou
 if (r3.empty()) 
  std::cout << "tabulka je prazdna\n";
 else
  std::cout << "tabulka ma " 
       << r3.columns() << " sloupce a "
       << r3.size()  << " radku\n\n";

 for (pqxx::result::const_iterator i=r3.begin(); i!=r3.end(); ++i)
  {
   // sloupce muzeme adresovat absolutne nebo jmenem
   std::cout << "x = " << i[0].as(std::string()) << "  "
        << "y = " << i["y"].as(double())
        << std::endl;
  }

 // commit transakce, neni nutny pokud pracujeme pouze se selekty
 tran.commit();
}
catch(const pqxx::sql_error& e)
{
 std::cerr << e.what() << "\n";
}