Pedagogická rada - 2011-11-30

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uzavření nových studijních plánů bakalářského studia

Pedagogická rada schválila následující změny studijního plánu:

  • Předmět Pravděpodobnost a matematická statistika (101PMSH) nahrazuje u bakalářů předmět Matematika 4G (101MA4G) a Matematika 4G je přesunuta do prvního semestru navazujícího magisterského studia jako povinný společný předmět pro oba obory G a H (u geoinformatiků nahrazuje stávající předmět 101NUMG Numerická matematika).
Touto úpravou je vyprofilován studijní plán bakalářů jako odborníků na zpracování geoinformací se základem zeměměřictví, geodézie, geoinformatiky, GIS a statistiky (teorie chyb a vyrovnávací počet a matematická statistika) a poskytuje jim kvalitní zázemí pro širší uplatnění v praxi.
  • Ve druhém semestru je předmětu Fyzika (102FYG) navýšena přednáška o jednu hodinu na 3+2.
  • Tříhodinová přednáška bakalářského předmetu Geodézie 3 (151GD3) je redukována o jednu hodinu na dotaci 2+3, ušetřená hodina je převedena jako cvičení do magisterského předmětu oboru G Ekonomika v zeměměřictví a katastru (154EKZK) a navyšuje akreditovanou dotaci z 2+0 na 2+1.