Pedagogická rada - 2011-10-17

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pedagogická rada schválila návrh na sjednocení studijních zaměření G (geodézie a kartografie) a H (geoinformatika) tříletého bakalářského studijního oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika do společného studijního plány bez povinně volitelných předmětů. Z obou zaměření byly vybrány následující předměty

Sjednocení studijních zaměření G a H tříletého bc studia
Zam. Kód Společné předměty Nepoužité předměty
G+H 105REPP Rétorika přesunuta do 6. semestru (původně 4. semestr)  
G 151GD4# Geodézie 4 (snížen počet přednášek na 2 hodiny týdně)  
G 151VY3# Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)  
G 152VEM Výuka v terému EM (1 týden)  
G 154ZPST   Základy pozemního a inž. stavitelství (zrušeno)
G 151PUG Pozemkové úpravy  
H 153GEOG#   Projekt – geografie (zrušeno)
H 153OSL Informatika 3  
H 153PJIN Projekt – informatika  
H 101PMSH   Pravděpodobnost a matem. statistika (zrušeno)
G+H 103LVK   Výcvikový kurz (zrušeno)

Tučně jsou označeny předměty převzaté z jednotlivých studijních zaměření. U některých předmětů upraveny kredity, aby součet za semestr byl 30. Pracovní kódy označené v tabulce symbolem # doposud nebyly zavedeny v Bílé knize.

Hlasování: pro 10, proti 0, nehlasoval prof. Veverka