Pedagogická rada - 2008-11-24

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přítomni
prof Čepek, doc. Blažek, doc. Halounová, doc. Huml, doc. Kočandrlová, prof. Kostelecký, doc. Krpata, prof. Mervart, prof. Pospíšil, doc. Procházka

Zahraniční studenti na oboru G+K

 • je potřeba aktualizovat nabídku předmětů vyučovaných v angličtině, viz https://www.erasmus.cvut.cz/prospectus/2008/f1.html
 • k tomu je nutno vyjasnit zařazení těchto předmětů podle "Zásad" http://www.fsv.cvut.cz/senat/metoda07.php
 • pedagogická rada požádá proděkana doc. Pavelku, aby projednal s prorektorem zodpovědným za přijímání zahraničních studentů postup přijímání zahraničních studentů na obor G+K, jmenovitě
  • o přijetí zahraničních stduentů nemůže rozhodovat zahraniční oddělení rektorátu bez našeho vědomí (tak jak se stalo v případě 4 španělských studentů v tomto semestru). V dostatečném předstihu musí být informován fakultní koordinátor doc. Kuráž, tak aby mohl po dohodě s předsedou oborové rady G+K prof. Čepkem rozhodnout o přijetí zahraničního studenta.
  • v rámci přijímání zahraničního studenta musí být jednoznačně jasné, co od nás zahraniční partner očekává (v případě jednotlivých předmětů vypsaných v angličtině je to zřejmé, je třeba ale jasně formulovat, co se očekává za výstup od studia typu final project)
  • v případech, kdy má na našem oboru zahraniční student připravovat závěrečnou práci, kterou pak obhájí na své domovské unniverzitě, musí být jednoznačně určeno, kdo je vedením/koordinací práce pověřen na zahraniční univerzitě. V případě, že zahraniční student má na našem oboru pracovat na závěrečné práci, je nutnou podmínkou, abychom dostali k posouzení jeho dosavadni studjiní plán.

Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu

 • SZZ jsou organizovány společně pro celý studijní program Geodézie a kartografie
 • orgnizaci jednotlivých komisí zajišťují katedry, které mají zapsané tři a více studentů. Pokud má v daném semestru některá katedra méně než tři studenty, budou zařazeni do komisí jiných kateder (příklad: jeden student katedry 102)
 • odborná oborová zkouška, která je součástí SZZ, pokrývá celý obor, je ale logicky především zaměřena na okruhy týkající se obhajované diplomové práce.

Magisterské studium

 • na oboru G budou obnoveny modulové přeměty i v navazujícím magisterském studiu, kde nahradí stávající povinně volitelné předměty. Seznam modulových předmětů navrhnou vedoucí oborových kateder do 6. prosince.
 • na oboru H si mohou zapisovat povinně volitelné předměty podle seznamu uvedeného v Bílé knize, krom toho si mohou jako povinně volitelné předměty zapisovat o povinné předměty z oboru G (příklad: 153FTG2 Fotogrammetrie 2).

Různé

 • pedagogická rada se shodla na zahájení přípravy nové akreditace s tříletým bakalářským stupněm.