Pedagogická rada - 2007-03-12

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zápisy DP a BC do KOSu a na studijním oddělení

Momentálně se administrativa dubluje, nutno vyřešit (jednáním pověřen A. Čepek)

Státní závěrečné zkoušky Bc.

SZZ u bakalářů zajišťují katedry, včetně sestavení komisí.

Bez připomínek. Je ovšem nutno vyřešit složení BSSZ (pouze internisté nebo povinně i externisté?); musí rozhodnout vedení fakulty.

Návrh na rozšíření předmětu

Modulový předmět Fotogrammetrie 3. Změna současně platného rozsahu 0+2 na původní stav (předloňský) 0+3 (J. Hodač).

Převažující názor: za dané situace nelze měnit pravidla hry pro jednotlivé předměty.

Posílení teoretického zaměření bakalářského studia

  • v zásadě obecná shoda v této otázce
  • první ročník bude sjednocen pro G a H s výjimkou technické geodézie (schváleno jednomyslně)
  • přesun výuky teoretické geodézie do druhého ročníku
    • na oboru H není problém, takto byl studijní plán koncipován
    • na oboru G nutno dořešit: ve druhém ročníku není prostor pro souběžnou výuku technické a teoretické geodezie, nutno vyřešit (patrně nejprve na úrovni vedení oborových kateder a až následně v pedagogické radě).