Pedagogická rada - 2006-11-13

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návrh na rozšíření expertů pro Státní závěrečné zkoušky na studijním programu Geodézie a kartografie. Do se seznam expertů jmenovaných MŠMT jsou navrhováni i odborníci, se kterými v předstihu počítáme pro nový magisterský obor geoinformatika.

Seznam expertů jmenovaných MŠMT

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Katedra matematiky, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Ing. Jiří Čálek
Institut městské informatiky hl.m. Prahy (IMIP Praha), náměstek pro městskou geodézii, úsek městské geodézie, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.
Katedra mapovania a pozemkových úprav, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Doc. Dr. Ing. Jiří Horák
Institut geoinformatiky, VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav, Sekce věd o Zemi, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA)
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geodézie, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Doc. RNDr. Eva Mičietová CSc.
Katedra kartogrfie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 842 15 Bratislava, Mlynská dolina
Doc. Ing. Pavel Novák, PhD.
Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univrzita v Plzni
Ing. Markéta Potůčková, PhD.
zástupce vedoucího katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Institut geoinformatiky, VŠB - TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Ing. Libor Tomandl
Ředitel katastrálního pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 167/875, 360 05 Karlovy Vary
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
vedoucí katedry Geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26 771 46 Olomouc

Seznam externích členů jmenovaných vědeckou radou

Ing. Milan Bajer, CSc.
bývalý dlouholetý odborný asistent K154 (byl v seznamu interních členů pro SZZ; vyřadit ze seznamu internich členů)
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
VÚGTK Zdiby, 250 66 Zdiby č. 98
Ing. Cyril Ron, CSc.
Astronomický ústav ČAV.
Ing. Tomáš Vybíral, Ph.D.
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Seznam interních členů jmenovaných vědeckou radou

Ing. Pavla Formanová, Ph.D.
K151
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
K151
Ing. Lenka Línková, Ph.D.
K154
Ing. Jitka Suchá, Ph.D.
K154