Pedagogická rada - 2006-01-03

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návrh na zařazení nového předmětu Metody a postavení geodézie do prvního semestru oboru Geoinformatika

Předmět Metody a postavení geodézie nahradí původně navrhovaný předmět Fyzika 1 v prvním semestru bákalářského oboru Geoinformatika a to ve stejném rozsah 2+1. Garantem předmětu bude Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Anotace

Předmět poskytuje encyklopedický pohled na vědní obor geodézie, jeho historické kořeny, zařazení mezi ostatními geovědními obory, současné metody, postavení, nástroje a perspektivy budoucího vývoje. Cílem předmětu je poskytnout studentům již v prvním semestru ucelený pohled na současnou geodezii a její zařazení ve studijním oboru geoinformatika.

Literatura: [ 1 ] Vaníček and Krakiwsky: Geodesy : The Concepts, Elsevier Science Pub Co, 3rd reprint 1996 edition (November 1, 1986), ISBN 0444877770


Hlasování

Pro 9, proti 0, zdržel se 0