Přechod GeoWikiCZ na PostgreSQL

Z GeoWikiCZ

GeoWikiCZ běží aktuálně nad MySQL. V dohledné době se plánuje přechod na PostgreSQL. Tato stránka shromažďuje poznámky ohledně této migrace.

Založení uživatele:

createuser -S -D -R -P wiki

Vytvoření databáze:

createdb geowikicz
createlang plpgsql geowikicz
psql -U postgres geowikicz -f /usr/share/postgresql/8.1/contrib/tsearch2.sql
psql -c "ALTER DATABASE geowikicz OWNER TO wiki"

Modifikace pg_hba.conf:

local  geowikicz  wiki               md5

Restart PostgreSQL serveru:

/etc/init.d/postgresql-8.3 restart

Konverze MySQL databáze do PostgreSQL:

perl mediawiki_mysql2postgres.pl --db=geowikicz --user=root --pass=*********
psql geowikicz -U wiki < tables.sql
psql geowikicz -U wiki < mediawiki_upgrade.pg

Odkazy