Ing. Tomáš Křemen

Z GeoWikiCZ

OLD

Ing. Tomáš Křemen Ph.D.
Odborný asistent
Katedra speciální geodézie
Fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze

Místnost: B905
Telefon: (+420) 22435 4786
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Email: tomas.kremen@fsv.cvut.cz

Homepage: http://k154.fsv.cvut.cz/~kremen/