Gitweb

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Gitweb je CGI skript umožňující přístup ke Git repozitářům z prostředí webového prohlížeče. Příklad na serveru geo102: http://geo102.fsv.cvut.cz/git/

Postup zprovoznění

apt-get install gitweb perl libapache2-mod-perl2
mkdir /var/www/git 
cp /usr/share/gitweb/* /var/www/git
cat /etc/apache2/sites-enabled/005-git
<Directory /var/www/git>
   Allow from all
   AllowOverride all
   Order allow,deny
   Options ExecCGI
   <Files index.cgi>
   SetHandler cgi-script
   </Files>
</Directory>
DirectoryIndex index.cgi
SetEnv  GITWEB_CONFIG  /etc/gitweb.conf
cat /etc/gitweb.conf
# path to git projects (<project>.git)
$projectroot = "/home/git/repositories";

# directory to use for temp files
$git_temp = "/tmp";

# target of the home link on top of all pages
#$home_link = $my_uri || "/";

# html text to include at home page
$home_text = "indextext.html";

# file with project list; by default, simply scan the projectroot dir.
$projects_list = "/home/git/projects.list";

# stylesheet to use
$stylesheet = "/git/gitweb.css";

# logo to use
$logo = "/git/git-logo.png";

# the 'favicon'
$favicon = "/git/git-favicon.png";
/etc/init.d/apache2 reload

Soubor /home/git/projects.list poté obsahuje seznam viditelných repozitářů.