Gedit

Z GeoWikiCZ

Gedit je malý textový editor. Nelze od něj očekávat mnoho, přesto ale může posloužit jako jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj pro ladění jednoduchých SQL dotazů, malých programů či skriptů. Pro podobné případy je určena funkce Build, která obvykle spouští make, lze ji ale snadno předefinovat na libovolnou jinou činnost.

Abychom mohli používat funkci Build (v nabídce nástrojů Tools), je nutno nejprve tuto funkci povolit v uživatelském nastavení Edit --> Preferences --> Plugins a povolit External Tools, jak ukazuje následující obrázek

Zároveň můžeme externí nástroje přímo nakonfigurovat. V našem příkladu nastavíme příkaz, který se bude připojovat k databázi dasy klientem psql, který bude očekávat vstup z běžného dokumentu (Input: Current document). V našem přákladu jsme dále stanovili, že příkaz Build se bude provádět pro klávesu <Control>F8 (implicitní hodnota F8 z nějakého důvodu nefungovala).

Po zadání <Control>F8 (nebo explicitním vyvolání této funkce z nabáky Tools) předá gedit text editovaného souboru jako vstup psql klientovi a ve výstupním okně zobrazí výsledek.

Podívejte se také na