GNU Gama LocalNetworkAdjustmentResults

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Třída GNU_Gama::LocalNetwork AdujstmentResults projektu GNU Gama je určena pro pro čtení výsledků vyrovnání programu gama-local ve formátu XML.

Hlavičkový soubor
#include <gnu_gama/xml/localnetwork_adjustment_results.h>
DTD
http://www.gnu.org/software/gama/gama-local-adjustment.dtd

Veřejné členy

LocalNetwork AdujstmentResults()
implicitní konstruktor
void read_xml(std::istream&) throw(Exception::parser)
metoda read() načítá ze vstupního proudu výsledky vyrovnání programu gama-local ce formátu XML a uloží je do veřejných datových členů třídy LocalNetwork AdujstmentResults
bool gons
typ úhlové míry (400/360)
network_general_parameters
obecné parametry výsledků vyrovnání
  struct
  {
   std::string gama_local_version;
   std::string gama_local_algorithm;
   std::string gama_local_compiler;
   std::string epoch;
   std::string axes_xy;
   std::string angles;
  
  } network_general_parameters;
coordinates_summary
statistika souřadnic bodů
  struct count
  {
   int xyz, xy, z;
  };
  
  struct
  {
   count adjusted;
   count constrained;
   count fixed;
  
  } coordinates_summary;
observations_summary
statistika měření
  struct
  {
   int distances;
   int directions;
   int angles;
   int xyz_coords;
   int h_diffs;
   int z_angles;
   int s_dists;
   int vectors;
  
  } observations_summary;
fixed_points, approximate_points, adjusted_points
seznamy souřadnic pevných, přibližných a vyrovnaných souřadnic bodů
  struct Point
  {
   std::string id;
   double x, y, z;
   
   bool  hxy, hz;       // point has  x, y, z
   bool  cxy, cz;       // constrained x, y, z
   int  indx, indy, indz;  // adjustment indexes
   
   void clear()
   {
    x=y=z=0;
    hxy=hz=cxy=cz=false;
    indx=indy=indz=0;
   }
  };
  
  typedef std::vector<Point> PointList;
  PointList fixed_points, approximate_points, adjusted_points;
orientations
vyrovnané orientační posuny
  struct Orientation
  {
   std::string id;
   double   approx;
   double   adj;
   int     index;     // adjustment index
  };
  
  typedef std::vector<Orientation> OrientationList;
  OrientationList orientations;
cov
kovarianční matice vyrovnaných neznámých parametrů (souřadnice a orientační parametry)
original_index
původní indexy neznámých parametrů ve vyrovnání
  std::vector<int> original_index;
obslist
seznam vyrovnaných měření
  struct Observation
  {
   std::string xml_tag;
   std::string from;
   std::string to;
   std::string left;     // used in angle observation
   std::string right;    // ....  angle  ....

   double obs;        // observed value
   double adj;        // adjusted
   double stdev;       // standard deviation of adj. value
   double qrr;        // weight coefficient of the residual
   double f;

   double   std_residual; // standardized residual
   std::string err_obs;   // estimate of observed value error
   std::string err_adj;   // ....    adjusted ....

   void clear()
   {
    obs = adj = stdev = qrr = f = std_residual = 0;
    xml_tag   .clear();
    from    .clear();
    to     .clear();
    left    .clear();
    right    .clear();
    err_obs   .clear();
    err_adj   .clear();
   }

   double residual() const throw();
  };

  typedef std::vector<Observation> ObservationList;
  ObservationList obslist;

xml_tag

Hodnoty atributu xml_tag jsou XML značky definované v DTD pro značku <observation>

distance
direction
angle
height-diff
slope-distance
zenith-angle
dx
dy
dz
coordinate-x
coordinate-y
coordinate-z

Číslo stanoviska je vždy uloženo v atributu from, číslo cíle obvykle v to s výjimkou měřených úhlů, pro které jsou čísla levého a pravého cíle ukládána v atributech left a right (levá a pravá záměra).

Příklad

 • Třída GNU_Gama::LocalNetworkAdujstmentResults je použita v programu gama-local-xml2txt pro konverzi XML formátu do textového výstupu výsledků vyrovnání programu gama-local.
typedef GNU_gama::LocalNetworkAdjustmentResults Adjustment;
typedef GNU_gama::OutStream           OutStream;

int main(int argc, char* argv[])
{
 Adjustment adj;
 OutStream out(&std::cout);
 set_gama_language(en);

 try
  {
   if (const int k = parameters(argc, argv, adj, out)) return k;

   adj.read_xml(std::cin);

   general_parameters  (out, adj);
   adjusted_parameters (out, adj);
   adjusted_observations(out, adj);
  }
 catch (GNU_gama::Exception::parser perr)
  {
   std::cerr << "parser error : " << perr.error_code
        << " line : "    << perr.line
        << " text : "    << perr.str
        << std::endl;
   return 1;
  }
 catch (...)
  {
   std::cerr << "unknown exception\n";
  }
}
 • Načtení výstupního souboru formátu XML a výpis některých načtených hodnot
#include <gnu_gama/xml/localnetwork_adjustment_results.h>
#include <gnu_gama/outstream.h>
#include <gamalib/language.h>

typedef GNU_gama::LocalNetworkAdjustmentResults Adjustment;
typedef GNU_gama::OutStream           OutStream;

int main(int argc, char* argv[])
{
	Adjustment adj;
 	try
  	{
   		adj.read_xml(std::cin);
   		
		//gons?
		std::cout << "gons?:" << adj.gons << std::endl;

		//network general parameters
		std::cout << "axes: " << adj.network_general_parameters.axes_xy << std::endl;
	
    	//description
		std::cout << "descr: " << adj.description << std::endl;
		
        //coordinates_summary
		std::cout << "adjxy: " << adj.coordinates_summary.adjusted.xy << std::endl;
		
        //observations_summary
		std::cout << "dist: " << adj.observations_summary.distances << std::endl;
		
        //project_equations
		std::cout << "eqn:  " << adj.project_equations.equations << std::endl;
		
        //standard_deviation
		std::cout << "apost?:" << adj.standard_deviation.using_aposteriori << std::endl;
	
		//points
	    for (int i=0, N=adj.fixed_points.size(); i<N; ++i)
    	{
     		const Adjustment::Point& point = adj.fixed_points[i];
			std::cout.width(13);
			std::cout << point.id << ":";
			if (point.hxy)
			{
				std::cout.precision(3);
				std::cout.width(13);
				std::cout << "x=" << point.x;
				std::cout << " ";
				std::cout.width(13);
				std::cout << "y=" << point.y;
				std::cout << std::endl;
			}
		}

		//covmat
		std::cout << "dim: " << adj.cov.dim() << std::endl;
		std::cout << "band:" << adj.cov.bandWidth() << std::endl;
		int band = adj.cov.bandWidth();
		for (int i=1, N=adj.cov.dim(); i<=N; ++i)
		{
			for(int j=1; j<=N; ++j)
			{
				if (abs(i-j) > band) 
				{
					std::cout.precision(3);
					std::cout.width(10);
					std::cout << 0.0;
				}else{
					std::cout.precision(3);
					std::cout.width(10);
					std::cout << adj.cov(i,j);
				}
			}
			std::cout << std::endl;
		
        //original index
		std::cout << "Original index:";
		for (int i=1, N=adj.original_index.size(); i<N; ++i)
		{
			std::cout << adj.original_index[i] << " ";
		}
		std::cout << std::endl;
		
		//observations
		std::cout << "Observations:" << std::endl;
		for (int i=0, N=adj.obslist.size(); i<N; ++i)
		{
			const Adjustment::Observation& obs = adj.obslist[i];
			std::cout << obs.xml_tag << " : ";
			std::cout << obs.from << " : ";
			std::cout << obs.obs << std::endl;
		}
		std::cout << std::endl;

  	} //try
 	catch (GNU_gama::Exception::parser perr)
  	{
   		std::cerr << "parser error : " << perr.error_code
        	 << " line : "    << perr.line
        	 << " text : "    << perr.str
        	 << std::endl;
   		return 1;
  	}
 	catch (...)
  	{
   		std::cerr << "unknown exception\n";
  	}
}
}

Překlad zdrojového kódu na linuxu, pokud je knihovna libgama.a umístěna v adresáři /usr/local/lib/gama, knihonva libexpat.a ve standartním adresáři /usr/lib a hlavičkové soubory knihovny v adresáři /usr/local/include/gama

g++ -I/usr/local/include/gama -L/usr/local/lib/gama -o jmeno_programu zdrojovy_kod.cpp -lexpat -lgama