GNU Gama, vyrovnání měření zprostředkujících s diagonální maticí vah

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Součástí projektu GNU Gama je C++ knihovna tříd a funkcí. Třída Adj implementuje úlohu vyrovnání měření zprostředkujících

kde A je první matice plánu, x vektor určovaných parametrů, l vektor absolutních členů a P matice vah.

Pro řídkou matici A a diagonální váhovou matici P může zapsat vstupní data v následujícím formátu

 počet_neznámých  počet_měření

následuje popis jednotlivých řádků řídké soustavy

 N index_1 index_2 ... index_N
 váha pravá_strana koef_1 koef_2 ... koef_N

Například soustavu

zapíšeme jako

  4 6

  1     1
  1  1.03  1
  2     1  3
 1.1 1.18 0.9 0.1
  3     1  3  4
 1.2 11.38 2.0 3.0 0.1  
  4     1  2  3  4
 1.3 3.51 0.5 0.6 0.2 0.3
  3     1  3  4
 1.4 12.21 -0.1 0.1 3.0
  4     1  2  3  4
 1.5 -0.66 0.6 -0.1 -0.9 0.4

počet mezer není významný, zde jsou vícenásobné mezery použity pouze pro formátování pro lepší čitelnost. Tento vstupní formát čte metoda read_gama_local_old_format(cin) třídy AdjInputData.

Požití obou tříd ukazuje následující demo program

/*******************************************************************

Vstupni data:
------------

Zapisuji se pouze nenulove koeficienty rovnic oprav. Prvni zaznam
obsahuhue pouze dve cela cisla

  pocet_neznamych pocet_mereni

dale pak nasleduji dva radky pro kazdou rovnici

  N index_1 index_2 ... index_N
  vaha prava_strana koef_1 koef_2 ... koef_N

kde N je pocet nenulovych prvku v danem radku


Volani programu:
---------------

  kombinace-01 [envelope|gso|svd|cholesky] < vstup.txt > vystup.xml

Implicitni algoritmus je reseni ridke matice v pametovem modelu
envelope.

********************************************************************/

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <gnu_gama/adj/adj.h>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;
using std::cerr;
using std::sqrt;
using std::vector;
using std::string;


int main(int argc, char* argv[])
{
 using namespace GNU_gama;

 // objekt typu AdjInputData musi byt vytvoren dynamicky, protoze
 // pointer prejima objekt Adj, ktery pro vtupni data vola destruktor

 AdjInputData* data = AdjInputData();
 data->read_gama_local_old_format(cin);

 Adj adj;
 adj.set(data);

 string alg = "envelope";
 if (argc == 2)
  {
   if   (alg == string("envelope")) adj.set_algorithm(Adj::envelope);
   else if (alg == string("gso")   ) adj.set_algorithm(Adj::gso);
   else if (alg == string("svd")   ) adj.set_algorithm(Adj::svd);
   else if (alg == string("cholesky")) adj.set_algorithm(Adj::cholesky);
   else
    {
     cerr <<
      "volani : prog [envelope|gso|svd|cholesky] "
      "< vstup > vystup\n\n";
    }
  }

 Vec<> x = adj.x();
 Vec<> r = adj.r();

 cout << "# algoritmus = " << alg << endl;
 cout << "# nezname  = " << x.dim() << endl;
 cout << "# opravy   = " << r.dim() << endl;
 cout << "# defekt   = " << adj.defect() << endl;
 cout << "# [pvv]   = " << adj.rtr() << endl;
 cout << endl;

 double m02 = r.dim() > x.dim() ? adj.rtr()/(r.dim() - x.dim()) : 0.0;

 for (int i=1; i<=x.dim(); i++)
  {
   cout << i << "\t" << x(i) << "\t" << sqrt(m02*adj.q_xx(i,i)) << endl;
  }

 // cout << endl;
 //
 // for (int i=1; i<=r.dim(); i++)
 //  {
 //   cout << i << "\t" << r(i) << "\t" << sqrt(m02*adj.q_bb(i,i)) << endl;
 //  }
}

Výstup z programu pro uvedený příklad je

# algoritmus = envelope
# nezname  = 4
# opravy   = 6
# defekt   = 0
# [pvv]   = 0.00158437

1    1.01759 0.0142184
2    2.00305 0.0410978
3    2.97991 0.0111895
4    4.00515 0.00783747