Dev-C++

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dev-C++ je integrované vývojové prostředí (IDE) určené pro programování v jazyce C/C++. Používá portované GCC (GNU Compiler Collection) MinGW (tj. s Dev-C++ získáte kompilátor GCC portovaný na OS MS Windows). Aplikace je šířena pod licencí GNU GPL.

Instalace

Ze stránek Dev-C++ stáhneme instalační soubor, např. devcpp-4.9.9.2_setup.exe. Po úspěšné instalaci se v nabídce Start objeví "Bloodshed Dev-C++" → "Dev-C++".

Příklad kompilace

Jednoduchá konzolová aplikace

Nejprve založíme nový projekt - v menu "File" → "New" → "Project...". V dialogovém okně vybereme položku "Console Application".

V následujícím dialogu zadáme název projektu a místo kam se uloží. Poté Dev-C++ automaticky vytvoří soubor main.cpp a naplní ho podle zadané šablony. Tento kód obsahuje náležitosti specifické pro OS MS Windows, např. volá funkci system ("PAUSE"), která zamezí uzavření okna s aplikací po ukončení jejího běhu.

Kompilace programu se skrývá v menu "Execute" → "Compile", resp. "Compile & Run".

Kompilace v konzoli

Jak bylo uvedeno výše, Dev-C++ používá portovaný kompilátor GNU GCC. To nám umožňuje kompilovat programy přímo v konzoli. Kompilátor g++ se při standardní instalaci Dev-C++ nachází v adresáři Dev-Cpp\bin.