D53MKT Matematická kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Algoritmizace výpočtu konstrukčních prvků map. Softwarové řešení transformace rovinných i prostorových souřadnic v kartografii.

Garant předmětu Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Průběh předmětu

Zpravidla je zadáno téma, na které student zpracuje rešerši v zahraniční literatuře a aplikuje na konkrétním případě. V ideálním případě by výsledek předmětu měl sloužit jako základ pro publikaci v odborném periodiku či na konferenci.