C++ Bc. 29

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Metoda tětiv (regula falsi)

Pro spojitou funkci , která v krajních bodech intervalu nabývá různých znamének, tj. platí , má v tomto intervalu rovnice alespoň jeden reálný kořen.

Numerická iterační metoda regula falsi hledá jeden z kořenů rovnice tak, že křivku nahradí v daném intervalu přímkou a její průsečík s osou je -tým odhadem kořene

Podle znaménka nahradí jeden z krajních bodů intervalu odhadem .

Pro zadanou toleranci t je výpočet ukončen, pokud je nebo .

Napište funkci, která implementuje metodu tětiv. Parametry jsou ukazatel na funkci, hodnoty intervalu a volitelná hodnota tolerance. Funkce kontroluje, zda je splněna podmínka a vyvolá výjimku Chyba, pokud je zadán interval ve kterém není zaručena existence kořene.

typedef double (*Funkce)(double);
double tetivy(Funkce f, double a, double b, double tol=1e-12);

Příklad

Odhad jednoho z kořenů funkce .

Aproximace korene x = 0.42604    f(x) = -1.52884e-13

[ Zpět | C++ | Další ]