C++ Bc. 19

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V seznamu souřadnic se zapisuje číslo bodu, souřadnice x, y anebo z. Údaje o bodu jsou vždy zapisovány v jednom řádku. V seznamu souřadnic se mohou uvádět komentáře, které začínají znakem # a platí do konce řádku. Pro třídu (strukturu) Bod napište funkci, která načte seznam souřadnic a uloží vstupní údaje do standardního vektoru vector<Bod>. V testovacím hlavním programu vypočítejte průměrnou hodnotu souřadnic x, y a z.

struct Bod
{
 int cislo;
 int kod;
 double x, y, z;
};

void cti_xy(std::istream&, std::vector<Bod>& z);

Příklad - vstup

# vstupni soubor obsahuje seznam souradnic
# * komentare zacinaji znakem '#'
# * na jednom radku muze byt cislo bodu a souradnice
#  * cb x y z
#  * cb x y
#  * cb   z   
  101  234.32 664.22 333.32 # xyz
  257  743.23 734.83     # xy
  142          456.26 # z
  232  643.53 324.63 263.73
  183  232.43 392.12

Příklad - výstup

  101  234.32  664.22  333.32
  257  743.23  734.83
  142           456.26
  232  643.53  324.63  263.73
  183  232.43  392.00

prumer: 463.38  528.92  351.10

[ Zpět | C++ | Další ]