C++ Bc. 15 cpp

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
#include <algorithm>

int prevod(std::string cislo, int zaklad)
{
 int soucet = 0, mocnina=1;

 for (int i=cislo.size()-1; i>=0; i--)
  {
   const char znak = toupper(cislo[i]);
   int cislice = 0;

   // prevod znak ==> cislice lze efektivneji implementovat prevodni tabulkou
   switch (znak) 
    {
    case 'F': cislice++;
    case 'E': cislice++;
    case 'D': cislice++;
    case 'C': cislice++;
    case 'B': cislice++;
    case 'A': cislice++;
    case '9': cislice++;
    case '8': cislice++;
    case '7': cislice++;
    case '6': cislice++;
    case '5': cislice++;
    case '4': cislice++;
    case '3': cislice++;
    case '2': cislice++;
    case '1': cislice++;
    }

   soucet += cislice*mocnina;
   mocnina *= zaklad;
  }

 return soucet;
}


std::string prevod(int cislo, int zaklad)
{
 const std::string cislice = "0123456789ABCDEF";

 std::string s;

 while (cislo)
  {
   int r = cislo % zaklad;
   s.push_back(cislice[r]);
   cislo /= zaklad;
  }

 // standardni funkce 'reverse' muze byt nahrazena cyklem
 // for (int i=0, j=s.size()-1; i<j; i++, j--) 
 //  {
 //   char t = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = t;
 //  }
 reverse(s.begin(), s.end());

 return s;
}


int main()
{
 using namespace std;

 int k, z, n;
 string s;

 cout << "prevod int ==> string : ";
 cout << prevod(   "6B", 16) << " ";
 cout << prevod(  "107", 10) << " ";
 cout << prevod(  "153", 8) << " ";
 cout << prevod("1101011", 2) << "\n";

 cout << "prevod string ==> int : ";
 cout << prevod(107, 16) << " ";
 cout << prevod(107, 10) << " ";
 cout << prevod(107, 8) << " ";
 cout << prevod(107, 2) << "\n";

}

výstup

prevod int ==> string : 107 107 107 107
prevod string ==> int : 6B 107 153 1101011

[ Zpět ]