2014

Z GeoWikiCZ

Říjen

Studentská vědecká konference 2014

Ve čtvrtek 30. října se na půdě katedry geomatiky uskuteční 4. ročník SVK Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země. Bližší informace ke konané akci jsou na webu konference.

Září

Imatrikulace

V pátek 26. 9. od 12 hodin (společně s architekty)

 1. K154 M. Hampacher
 2. K154 J. Procházka
 3. K155 A. Čepek
 4. K155 Z. Lukeš

Promoce bc

Ve čtvrtek 11. září 2014 se od 13:00 koná promoce bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie

 1. A. Čepek (promotor)
 2. K154 J. Braun
 3. K154 M. Hampacher
 4. K154 B. Koska
 5. K154 J. Pospíšil
 6. K154 L. Línková
 7. K154 D. Vašková
 8. K154 M. Seidl
 9. K155 R. Zimová
 10. K155 M. Faltýnová
 11. K155 J. Holešovský
 12. K155 M. Landa
 13. K155 J. Cajthaml
 14. K155 Z. Vyskočil
 15. K155 P. Soukup

Promoce nmgr

Ve čtvrtek 25. září 2014 v 15:00 se koná v Betlémské kaplo promoce navazujících studijním oboru Geoinformatika a Geodézie a kartografie (společně s obory Inteligentní budovy, Konstrukce pozemních staveb, Budovy a prostředí a Integrální bezpečnost staveb). Program G budou zastupovat dva pedagogové

 1. K154 Jaromír Procházka
 2. K155 Karel Benda

Červen

Harmonogram státních zkoušek a obhajob LS 2014

Harmonogram SZZ G+K

V harmonogramu by již nemělo docházet k žádným změnám, nelze ale vyloučit nezbytné nepředvídatelné úpravy a berte prosím uvedený přehled jako pracovní plán.

Květen

Volejbalový turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2014

V sobotu 24. května 2014 se bude konat 12. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev Volejbalový turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2014 (a také fotogrammetrů, geoinformatiků, pracovníků v DPZ, atd.). Pořadatelem je jako tradičně sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty.

Přihlaste se již dnes, viz Turnaj GK2014


Březen

Promoce

Pátek 7.3. 13:00 v Betlémské kapli G (společně s obory H+V+Z)

 • Čepek (promotor)
 1. Zimová
 2. Matoušková
 3. Landa
 4. Pospíšil
 5. Hánek
 6. Skořepa
 7. Jiřikovský