2007

Z GeoWikiCZ

Listopad

Promoce Bc. (29.11)

Promoce našich prvních bakalářů se koná ve čtvrtek 29. listopadu od 9 hodin v Betlémské kapli.

Zástupci studijního programu Geodézie a kartografie:

 1. A. Čepek (promotor)
 2. R. Blazek
 3. P. Zofka
 4. J. Vlasak
 5. doc. J. Procházka
 6. doc. M. Hampacher
 7. Ing. V. Čech
 8. Prof. J. Pospíšil
 9. Prof. Kostelecky
 10. Ing. Tesar
 11. doc. Zeman
 12. Buchar
 13. Hodač
 14. Soukup
 15. Benda

Geodetická promoční

Tomáš Janata. Předneseno na promoci prvních bakalářů studijního programu Geodézie a kartografie 29. listopadu 2007 v Betlémské kapli

Říjen

Imatrikulace (4.10.)

imatrikulací 1. ročníku bakalářského studia (imatrikulace 1. roč. mgr. studia neprobíhá). ... od 12 hodin se zúčastní prof. Čepek + 6 vyučujících programu G a Ing. arch. Knytl + 6 vyučujících programu A.

 1. prof. Čepek
 2. doc. Pospíšil
 3. dr. Línková
 4. ing. Buchar
 5. dr. Hodač
 6. ing. Ratiborský
 7. ing. Kuklíková

Září

Seminář Geoinformatika FSv ČVUT (19.9.)

Druhý ročník semináře Geoinformatics FCE CTU

Příjímací zkouška do navazujícího magisterského studia (18.9.)

Začátek v 9:00 v místnosti B868.

Komise: prof. Čepek, doc. Blažek, K152?, doc. Huml, doc. Procházka

Uchazeči: 9

Každý uchazeč dostane lichý počet otázek (minimálně 5). Odpovědi se hodnotí prospěl / neprospěl. O výsledku zkoušky rozhoduje počet správných odpovědí (prostá většina postačuje pro přijetí).

Doba trvání zkoušky je od 15 do 30 minut, individuálně případně i déle (především u uchazečů, kteří nepřicházejí ze studijního programu Geodézie a kartografie; v případě externích uchazečů může komise navrhnout přijetí na jeden rok do bakalářského oboru s individuálním studijním plánem pro nezbytné doplnění znalostí; především u uchazečů, kteří přicházejí ze tříletých bakalářských oborů).

O výsledku zkoušky jsou uchazeči informování téhož dne, podpisem potvrdí, že byli o výsledcích zkoušky infomovani.

Promoce (11.9.)

Studijní program Geodézie a kartografie má promoce společně s oborem S, promotorem je doc. Jiří Novák. Za obor G+K se promoce zúčastní doc. Blažek, ing. Tesař, prof. Čepek a doc. Vorel.

Druhé kolo přijímacího řízení (10.9.)

Komise G+K zasedá v B872 od 14 hodin (předseda ing. Buchar, ing. Pytel, náhradník prof. Čepek)

Květen

Volejbalový turnaj geodetů a kartografu (21.5.)

5. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev Turnaj Geodetů a kartografů 2007