2006

Z GeoWikiCZ

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů

5. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ se bude konat koncem dubna 2007. Bližší informace o letošním ročníku (informace, přihlášky, atd.), ale i o těch čtyřech předchozích se dozvíte na webových stránkách http://volejbal-gk2007.maestroclub.cz. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Promoce

Promoce absolventů fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 7., 8. a 9. března 2007 v Betlémské kapli.

9. března 2007
14.00 hod. geodézie a kartografie
 • Čepek (promotor)
 1. Mikšovský
 2. Buchar
 3. Cajthaml
 4. Zimová
 5. Vlasák
 6. Ratiborský
 7. Bartošková
 8. Kostelecký
 9. Zeman
 10. Hánek
 11. Janžurová
 12. Línková
 13. ...
 14. ...

Den otevřených dveří

19. ledna 2007, podrobnosti zde.

Změna rozvrhu pro zápis do zimního semestru 2.roč.G

 • Přednáška 153IN2F se z út 3+4 vh přesouvá na pá 9+10 vh B286 (učí Čepek)
 • Přednáška 152TCVI se z út 5+6 vh přesouvá na út 3+4 vh C208 (učí Mervart).

Změna rozvrhu pro zápis do zimního semestru 3.roč.G:

 • Ruší se předmět 153INF3 a nahrazuje se předmětem 153IN2F.
 • Přednáška 153IN2F se koná v pá 9+10 vh. B286 (učí Čepek)
Cvičení
v po 9+10 vh B870
v pá 11+12 vh B870
v pá 13+14 vh B870

studenti si mohou cvičení zapsat také do skupin předmětu 153IN2F pro 2.roč.G.

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost

Viz též stránka Programovací jazyk C++, kde jsou odpovědi na konkrétní dotazy

GIS day

15. listopadu 2006

Imatrikulace

čtvrtek 5. října 2006 v aule Betlémské kaple, od 12.00 hod. pro studenty studijních programů Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství

 1. Ing. Jan Ratiborský, CSc.
 2. Ing. Tomáš Kubín
 3. doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
 4. Ing. Pavel Tesař
 5. Ing. Jindřich Hodač, PhD.
 6. Ing. Petr Soukup, PhD.
 7. doc. Pospíšil
 8. doc. Hampacher

Promoce

Promoce absolventů oboru Geodézie a kartografie, Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají v úterý 12. září v aule Betlémské kaple od 11:30.

Promotorem bude Ing. Marcela Pavlíková, CSc., za obor G se zúčastní sedm zástupců z oborových kateder(za katedru 152 jeden pedagog, za katedry 151, 153 a 154 po dvou zástupcích):

 1. doc.Ing. Radim Blažek
 2. Ing. Jan Ratiborský
 3. doc. Antonín Zeman (náhradník prof. Jan Kostelecký)
 4. Ing. Petr Buchar
 5. Ing. Jiří Cajthaml
 6. doc. Hampacher
 7. Ing. Suchá

Počty přijatých studentů pro akademický rok 2006/2007

 • obor G 111 studentů
 • obor H 48 studentů

Geospatial Research opportunities at DIT, Ireland (Masters level)

Dear colleague,

I would be grateful if you would circulate details of two research (at Masters level) opportunities here at the Dublin Institute of Technology (DIT), Ireland. Research would normally take two years and the student would receive a scholarship of Euro 12,500 per year.

The candidate should normally hold an honours bachelors degree at level 2.1 or higher (Enquiries relating to equivalence of qualifications may be directed via the URL below).

The projects must begin before the end of October 2006. Please feel free to pass this notice to colleagues.

Details of the projects, together with application instructions, may be found at

http://www.dit.ie/DIT/study/graduate/research/built.html

I have included the abstracts below.

With my best regards

Kevin Mooney

Department of Spatial Information Sciences
The Dublin Institute of Technology
Bolton Street
Dublin 1.
Ireland.


Developments of Algorithms for the Identification of Building Surface Types from Terrestrial Laser Scanner Return Intensity Measurements

ABSTRACT

Terrestrial laser scanning is a rapidly-developing technology that acquires three-dimensional coordinates of objects quickly, remotely, automatically and systematically. The hardware is becoming ever more sophisticated and portable, and the dedicated software required to process the large volumes of data collected is developing. Applications of terrestrial laser scanning include the measurement of complex structures and the mapping of national monuments for maintenance/archiving purposes. Currently, most research relates to geometric accuracy evaluation and 3D information extraction from the raw data.

Many systems record laser return intensity in addition to three-dimensional coordinates but, to date, little research has been carried-out on return intensity. The principal factors that influence return intensity are distance to object and surface reflectivity which, in turn, is related to surface type. Accordingly, it is proposed to develop algorithms that relate terrestrial laser scanner return intensity to surface type, particularly with respect to buildings. From this a building surface type classification algorithm, based on terrestrial laser scanner return intensity, will be developed and evaluated. Should it prove successful, this research would enable more information to be extracted from terrestrial laser scanner data than is currently the case and would, therefore, improve the utilization of this rapid and non-contact technology for the surveying of buildings.


Extraction of Physical and Environmental Information for Irish Roads from Airbourne Laser Scanner Data (LiDAR-Roads)

ABSTRACT

The proposed project will evaluate the performance of airborne laser scanning (LiDAR) technology in determining key spatial data related to roads. LiDAR data consists of spatially referenced 3D point information in the form of a cloud of high accuracy and closely spaced object points acquired from an aircraft (helicopter or fixed wing) flying once over and along a road axis at flying heights from 100 m to 2000 m. The high accuracy and close spacing of the points means that this technology has the potential of automatically or semi-automatically yielding a variety of important road data such as road geometry, surface condition, location and dimensions of road objects (road signs, traffic lights and other fixed objects), type, location and dimensions of adjacent vegetation, buildings and overhead cables. Such data will contribute to the improved management of Irish roads and the efficient planning of remedial/improvement works, particularly relevant in the context of road safety.

The project will exploit extensive existing LiDAR data sets (Department of Spatial Information Sciences) at various flying heights. It will report on the systematic and random accuracies of the road data resulting from detailed scientific comparison between the processed LiDAR data and rigorously verified ground truth.

Státní závěrečné zkoušky

V letním semestru 2006 se na oboru Geodezie a kartografie konají SZZ ve středu 28. června 2006.

Publikace - formuláře pro vyplnění

Formulář - Vzory publikací - ve formátu MS Word

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů - výsledky

Podrobné výsledky, fotografie a mnoho dalšího o 4. ročníku volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ, který se konal 3.června 2006, najdete na webových stránkách http://volejbal-gk2006.maestroclub.cz

Obhajoby doktorských prací Endršt a Štěpánek

24. května v B161 od 10:00, resp. 11:30.

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů

4. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ se bude konat na začátku června 2006. Bližší informace o letošním ročníku (informace, přihlášky, atd.), ale i o těch třech předchozích se dozvíte na webových stránkách http://volejbal-gk2006.maestroclub.cz

Seminář Geoinformatics CTU 2006

Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze pořádá při příležitosti otevření nového studijního oboru Geoinformatika v pátek 12. května 2006 seminář, na který jsou srdečně zváni všichni zájemci. Tématicky bude seminář orientován na problematiku výuky a studijních plánů geoinformatiky a dále na téma Svobodného softwaru v geomatice. Vybrané přednášky budou publikovány ve sborníku. Odborným garantem semináře je prof. Aleš Čepek. S dotazy na organizaci a prezentaci přednášek se obracejte na Martina Landu <martin.landa@fsv.cvut.cz>.

SDZ Cajthaml a Havrlant

10. května v B868 od 10:00.

Rozšíření kapacity modulů 3 a 4

Do 3. modulu (mapování, ftgm a DPZ) bude přijato navíc ješte 20 studentů, do 4. modulu (kartografie a GIS) ještě 10 studentů navíc. 6.4.2006 Doc. Huml

SDZ Chromý, Souček a Pytel

3. května v B868 od 9:00.

Informační schůzka o modulu Inženýrská geodézie

Katedra K154 pořádá ve středu 5. 4. 2006 v 10 hodin v místnosti B969 informační schůzku pro zájemce o studijní modul Inženýrská geodézie (poznámka: v případě většího zájmu v C208).

Promoce

Promoce absolventů Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 15. – 17. března 2006 v aule Betlémské kaple

 • 16. března 2006   13.00 hod. geodézie a kartografie
 1. k153 prof. Čepek (promotor)
 2. k151 Ing. Ratiborský
 3. k151 doc. Blažek
 4. k151 Ing. Kubík
 5. k151 Ing. Bartošková
 6. k152 doc. Zeman
 7. k152 Ing. Tesař
 8. k153 Ing. Buchar
 9. k153 Ing. Pytel
 10. k153 Ing. Soukup
 11. k153 doc. Halounová
 12. k154 doc. Pospíšil
 13. k154 doc. Hampacher
 14. k154 Ing. Bajer
 15. k154 Ing. Křemen


Týden open source

Týden open source,  využití svobodného softwaru ve školství a vědě, pořádá katedra geoinformatiky PřF UP a společnosl Liberix, o.p.s. v týdnu od 20. února 2006.