155VTTG Výuka v terénu TG

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155VTTG
 • Garant předmětu:

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Vedoucí:

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Rozsah: 0+2
 • Počet kreditů: 1
 • Ukončení: kz

Anotace

Výuka v terénu pro předmět 155VTTG Výuka v terénu z teoretické geodézie se koná ve vhodné a časem prověřené lokalitě Starého Města pod Sněžníkem.

Termín

Výuka se koná v letním zkouškovém období v termínu 13.6.2024 (čtvrtek, příjezd) -- 19.6.2024 (středa, odjezd). (Aktualizováno 26.10.2023)

 • Výuka v terénu nemá online formu, konzultace před výukou a po ní můžete provádět přes Teams nebo e-mailem.
 • Pokud by v naplánovaném termínu výuka neproběhla, bude zvolen náhradní termín.

Vyučující

 • Ing. Zdeněk Vyskočil (vedoucí výuky)
 • Ing. Jan Holešovský
 • Ing. David Zahradník
 • Ing. Zuzana Vaňková

Program

Obsah výuky v terénu

 • Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti (TRG)
 • Určení průběhu kvazigeoidu (GEO)
 • Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací (VPN)
 • Určení směrníku gyroteodolitem, gravimetrická měření (doplňková měření pro úlohy TRG a VPN) (G+G)

(VYP: výpočetní den)

Harmonogram jednotlivých měřických skupin je v roce 2024 následující:

1.den 2.den 3.den 4.den 5.den
Skupina 1 TRG VPN GEO G+G VYP
Skupina 2 GEO TRG G+G VPN VYP
Skupina 3 TRG G+G VPN GEO VYP
Skupina 4 G+G TRG VPN GEO VYP

Neboť na různé úlohy je optimální odlišný počet studentů, v daný den vykonávají tutéž úlohu společně různé kombinace různých skupin. Vzhledem k tomu, že se výuka koná venku a počasí zatím nedokážeme 100% naplánovat, budeme pořadí měřických dnů přizpůsobovat okamžitému stavu počasí.


Rozdělení do skupin

V roce 2024 budou 4 skupiny, viz níže.

Při rozdělení do skupin je vhodné uvážit, že práci a přesuny často výrazně ulehčí jeden až dva automobily dohromady pro ty skupiny, které ve stejný den vykonávají tutéž úlohu. Složení společných skupin na úlohách se mezi měřickými dny občas mění (viz harmonogram výše).

skupina 1 (6 osob): Rozálie Havrdová, Eliška Jorová, Jan Koudelka, Vojtěch Müller, Nikola Svobodová, Amálie Šťastná

skupina 2 (6 osob): Kateřina Chromá, Dmitrii Solovev, David Sucharda, Štěpán Šedivý, David Šlais, David Šleis

skupina 3 (4 osoby): Barbora Dvořáková, Josef Jehlička, Martina Kulíková, Jakub Zamazal

skupina 4 (4 osoby): Lucie Antošová, Kateřina Boudová, Martin Dikoš, Antonín Předota

Organizační pokyny

Kdy výuka začíná a končí?

Nástup na výuku je v 18:00 dne 13.6.2024, areál Uničovka (mapa), začíná se večeří (18:05), po večeři budete seznámeni s průběhem výuky. Výuka končí poslední den (19.6.) snídaní.


Jak bude výuka probíhat?

Výuka je rozdělena na dvě části: měřickou část a jeden výpočetní den. Měřické práce probíhají v blízkém a především vzdáleném okolí Starého Města.

Sraz je vždy v 8:00 ráno u skladu. Poté, co měřické čety převezmou materiál, vyráží do terénu:

 • VPN: auty (nebo autobusem v 6:48 ve všední dny) do Nové Seninky;
 • TRG: pěšky na přidělený bod sítě;
 • GEO: pěšky, vlakem, autobusem, autem na přidělenou část pořadu Hanušovice-Kladské sedlo;
 • G+G: jedna četa zůstává v táboře u gyroteodolitu, druhá vyráží s VPN. Odpoledne se čety prohodí.

Návrat do tábora okolo 17:00 (velmi záleží na počasí). Protože měření probíhají v terénu, je oběd nahrazen balíčkem. Po večeři (nebo v jinou dobu podle domluvy) bude ještě informační schůzka k úloze pro další den.

Množství zpracovávaných dat bude značné, stejně jako množství požadovaných výstupů. Rozhodně nebude možné vše dokončit během výpočetního dne, naopak se předpokládá, že VYP-den bude především určen pro případné doměření, kompletaci měření. Výpočty budou dokončeny později podle vašich časových možností během semestru.


Jak zaplatit?

Cena za ubytování a stravu během výuky (ubytování platí kompletně fakulta) je

 • 2000 Kč (včetně snídaně poslední den (19.6.))
 • 1900 Kč (poslední jídlo je večeře předposlední den (18.6.))

Peníze vybereme v hotovosti v den příjezdu během úvodní instruktáže. Mějte, prosím, připravenu odpovídající částku.


Bezpečnost práce

Před zahájením výuky budete nuceni podepsat bezpečnost práce, dokument si proto přečtěte.


Co s sebou?

 • Oblečení do zimy a vlhka, v deštivém počasí je nutný deštník (primárně pro ochranu přístrojů, sekundárně pro potřeby osobní).
 • Oblečení do vedra, dobrý je opalovací krém.
 • Pro astronomická měření na Slunce jsou nutné sluneční brýle.
 • Přezůvky do interiéru.
 • Repelent.
 • Nůž, sirky (oheň nás již mnohokrát zachránil od zmrznutí).
 • Výstražnou vestu.
 • Svinovací metr 5 m (bude potřeba při TRG, GEO, stačí jeden pro dvojici).
 • Pásmo 30 m (bude potřeba při nivelaci, stačí jedno pro trojici).
 • Předpokládáme, že ti, kteří přijedou automobilem, dají pro měření na silnici k dispozici výstražný trojúhelník.
 • Výpočetní techniku (matlab/octave, SW pro jednoduché kreslení, export do PDF), od nás budou k dispozici pouze 3 PC pochybné kvality (pro vyčítání dat).
 • Budete (kromě jiného) redukovat měřené délky, směry (směrové korekce), zobrazovat body v Křovákově zobrazení, transformovat souřadnice (X,Y,Z)<-->(B,L,Hel), vyrovnávat, počítat normální výšky, zpracovávat tíhová měření, provádět astronomické výpočty apod. Máte-li již nějaké hotové programy, vemte si je.
 • Desky na zápisníky, psací potřeby a papíry nebo sešity pro psaní poznámek v terénu.
 • Budete nosit značné množství vybavení, je důležité mít velké batohy.


Něco o Starém Městě pod Sněžníkem

 • Obec nemá úplnou občanskou vybavenost, ale i zde žijí lidé.
 • Jsou zde: 2-3 malé samoobsluhy, řeznictví, cukrárna, restaurační zařízení, kino, ordinace praktických a zubních lékařů, pošta, bankomat ČSOB, čerpací stanice, autoopravna, kostel (kat.), infocentrum v přízemí radnice s možností kopírování (infocentrum též umožňuje ve své otevírací době výstup na radniční věž).
 • Není zde: otevřená lékárna (nejbližší v Hanušovicích), nemocnice (Šumperk), supermarket (Hanušovice), PC prodejna, železářství.


Na co se můžete těšit

Kromě zajímavých geodetických úloh se můžete těšit i na okolí Starého Města s krásnou přírodou. Jestliže jste v této lokalitě poprvé, doporučujeme si rezervovat po výuce ještě jeden den a udělat si výlet do okolí -- vyhledávaným cílem je samozřejmě Králický Sněžník, ale lze se vydat i na jiná méně 'profláknutá' místa.

Podívejte se též na fotky z výpočetního dne v jednotlivých ročnících.

Zadání úloh

Níže uvedená zadání jsou zde vystavena proto, aby je bylo možno již před odjezdem přečíst a prostudovat. Přepokládáme, že tak studenti učiní, a nebudeme na výuce ztrácet čas opakováním níže uvedeného, ale zaměříme se na nejasnosti a dotazy.


VPN: Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací

V rámci úlohy bude provedena obnova části nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo. V rámci obnovy budou:

 • v případě nutnosti zřízeny nové nivelační body;
 • nově určena převýšení jednotlivých oddílů metodou VPN pomocí digitálního nivelačního přístroje Leica a latí s čárovým kódem; měřená převýšení budou převedena do systému Bpv;
 • nově vytvořeny nivelační údaje ke všem bodům měřeného úseku.


Technická zpráva bude odevzdána za celou skupinu a bude obsahovat:

 • stručný postup měřických prací a provedeného zpracování;
 • výpis dat ze záznamníku nivelačního přístroje ve formátu GSI (v tištěné podobě);
 • určení měřených převýšení a zhodnocení dosažené přesnosti pro daný řád nivelačního pořadu;
 • zápisníky gravimetrického měření;
 • zpracování měřených tíhových dat včetně grafického zobrazení stanovení chodu gravimetru pro jednotlivá nezávislá určení tíhového zrychlení;
 • určení výsledného tíhového zrychlení pro jednotlivé nivelační body obnovovaného úseku nivelačního pořadu;
 • výpočet Fayových, resp. Bouguerových tíhových anomálií na základě vlastního měřeného tíhového zrychlení v dané lokalitě;
 • výpočet normálních výšek a zhodnocení dosažené přesnosti;
 • kompletně zpracované formuláře nivelačních údajů pro jednotlivé body zaměřené části pořadu.


GEO: Určení průběhu kvazigeoidu

Určete průběh kvazigeoidu v profilu vedeném podél nivelačního pořadu II.řádu Z7ab Žleb-Kunčice pomocí GNSS-nivelace. Dosažené výsledky budou použity k otestování modelu kvazigeoidu CR2005 v dané oblasti.

Na profilu realizovaném dočasně stabilizovanými body a vedeném podél nivelačního pořadu Z7ab (úsek Vysoké Žibřidovice - Kladské sedlo vymezený body Z7ab-9 a Z7ab-44) určete pro jednotlivé body profilu elipsoidické souřadnice (polohu a výšku) v systému ETRS89 (realizace ETRF2000) a normální výšku v systému Bpv. Elipsoidické souřadnice zaměřte pomocí technologie GNSS statickou metodou. Normální výšku bodů profilu určete technickou nivelací z blízkých bodů nivelačního pořadu Z7ab.

V úseku Nová Seninka - Kladské sedlo (úsek nivelačního pořadu Z7ab vymezený body Z7ab-33 a Z7ab-44) bude GNSS-nivelace navázána na prováděnou obnovu nivelačního pořadu Z7ab (úloha VPN). V tomto úseku využijte nově určené normální výšky připojovacích nivelačních bodů z provedené obnovy pořadu. Ve zbylé části profilu (úsek Vysoké Žibřidovice - Nová Seninka) převezměte normální výšky bodů z nivelačních údajů.

Získané hodnoty výškové anomálie kvazigeoidu porovnejte pro body vašeho profilu s hodnotami modelu kvazigeoidu CR2005.


Technická zpráva bude odevzdána za celou skupinu a bude obsahovat:

 • seznam členů měřických čet zodpovědných za jednotlivé úseky profilu;
 • stručný postup měřických prací a provedeného zpracování;
 • adjustované zápisníky nivelačních připojovacích měření;
 • určení normálních výšek bodů profilu v Bpv;
 • protokol o zpracování GNSS observací (pro všechny řešené vektory včetně připojení na permanentní stanici sítě CZEPOS);
 • elipsoidické souřadnice bodů profilu v ETRF2000 (poloha i výška);
 • výpočet a odhad přesnosti výškové anomálie kvazigeoidu na bodech profilu;
 • zobrazení průběhu výškové anomálie kvazigeoidu podél zaměřeného profilu;
 • porovnání dosažených hodnot výškové anomálie kvazigeoidu s hodnotami modelu kvazigeoidu CR2005 (numericky i graficky).


TRG: Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti


Bonusová úloha: Určení souřadnic bodu PBPP metodou GNSS

Zástupci skupiny na úloze GEO provedou určení souřadnic dvou přidělených bodů PBPP statickou metodou GNSS. Určované body jsou stabilizovány a signalizovány v areálu ubytovny. Souřadnice budou určeny statickou metodou analogickým způsobem jako v úloze GEO, tj. souřadnice budou určeny z vektorů CSUM (síť CZEPOS) –> TSTA (síť TopNET) –> určovaný bod. Vypočtěte:

 • souřadnice určovaného bodu v systému ETRS89, realizace ETRF2000 (el.šířka, el.délka, el.výška);
 • souřadnice určovaného bodu v systému S-JTSK (využitím transformace pomocí lokálního transformačního klíče).

Pro transformaci do S-JTSK použijte lokální transformační klíč vypočtený z identických bodů 25070070, 25010040, 25070050, 25060010, 25060270. Tyto body lze nalézt v projektech založených v naší instalaci LGO, a to Vybr_udrzba_ETRS89 a Vybr_udrzba_JTSK.


Technická zpráva se nevyhotovuje, výsledky za celou skupinu se pouze zašlou Z.Vyskočilovi ke kontrole.

 • Vzor souboru s výsledky (výsledek pouze souřadnice v S-JTSK a výška v Bpv):
31 Z.Vyskočil 1000652.253 984452.478 534.45

Další informace ke zpracování úloh

Stahování dat z přístrojů Leica NA3003, Leica DNA03, Leica TC1700, Leica TCA2003 a Topcon HiPerPlus

Návod na stahování dat je na tomto odkazu.


Zpracování GNSS dat

Zpracování GNSS dat je věnována samostatná stránka.

Pro zpracování GNSS dat si můžete stáhnout program LGO a nainstalovat. Instalace funguje pod 64-bitovou verzí Win10; pokud byste potřebovali 32-bitovou verzi, napište ZV. V balíku ke stažení je i krátký návod pro dokončení instalace. HW klíč není vyžadován, musíte však dokončit instalaci podle návodu. LGO doplňující projekty

V případě, že počítáte data z přístroje u-blox a výpočet v LGO selhává, můžete použít program RTKLib. Balíček obsahuje i konfigurační soubor s nastavením vhodných parametrů pro zpracování statické metody (STATIC_zpracovani.conf) a též stručný návod, jak zpracování statické metody v RTKLib provést (NAVOD.txt). Podrobný manuál k programu RTKLib naleznete zde. Pozn.: RTKLib vám umožní zpracovat GNSS data, nemůžete v něm však již (narozdíl od LGO) provést následnou transformaci do JTSK (tu potřebujete v úloze TRG).


VPN: Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací

 • Formulář nivelačních údajů je k dispozici zde.
 • Data z nivelačních přístrojů jsou uložena v textovém souboru ve formátu GSI. Stručný popis formátu GSI je uveden např. na stránkách předmětu 155VGP (sekce "Popis formátu dat"). Nivelovaná převýšení jsou spolu s dalšími potřebnými infomacemi pro jejich hodnocení v těchto GSI souborech uložena a stačí je odtud správně přečíst (tj. je zbytečnou prací navíc počítat nivelovaná převýšení opětovně z jednotlivých čtení latí).
 • Stažené GSI soubory s nanivelovanými daty uložte (jako zálohu dat) do příslušného podadresáře podle čísla skupiny na flash-disc, který vám bude dán během výuky v terénu k dispozici. I přesto budou GSI soubory tištěnou přílohou technické zprávy jakožto nedílná součást odevzdání (viz požadavky na obsah technické zprávy VPN).
 • Přehled částí nivelačního pořadu Z7ab obnovených jednotlivými skupinami v roce 2024 je uveden zde.


GEO: Určení průběhu kvazigeoidu

 • Každá skupina bude rozdělena do malých měrických čet, které budou zodpovědné za zadaný úsek profilu. Rozdělení profilu na jednotlivé úseky je uvedeno na následujícím odkazu. Některé body nivelačního pořadu Z7ab již neexistují, jsou nepřístupné, nebo je jejich hustota v intravilánu pro naše účely zbytečně vysoká; budou proto z měření vypuštěny, příp. nahrazeny body jinými. Podrobnější informace obdržíte při instruktáži před vlastním měřením, též viz výše uvedený odkaz.
 • Bude-li některá z čet odkázána na přesuny pěšky či hromadnou dopravou, jsou zde k dispozici aktuální jízdní řády: vlak, bus.
 • Nivelační měření:
  • Pro každou měřickou četu budou potřeba cca 2 zápisníky technické nivelace (vybavenost zápisníky si zajišťuje každá četa samostatně).
  • Přehledku celého nivelačního pořadu Z7ab včetně potřebných nivelačních údajů pro vyhledání bodů dostanete zapůjčenu. Nalezení některých nivelačních bodů pořadu může být obtížné, proto se můžete dopředu seznámit s fotografiemi jednotlivých nivelačních bodů, podél nichž bude veden váš profil, zde (fotografie jsou pouze orientační, stav vzrůstu vegetace se může rok od roku značně lišit; v některých případech je však dobré si povšimnout vyhledávacích znaků, které se v terénu dochovaly).
 • Model kvazigeoidu CR2005 daný hodnotami výškové anomálie od elipsoidu GRS80 v pravidelné síti je k dispozici zde.
 • GNSS měření:
  • Obecné informace ke zpracování GNSS dat viz výše (samostatná stránka Zpracování GNSS dat).
  • Přijímače TOPCON
   • Stažení dat z GNSS přijímačů TOPCON probíhá přes USB kabel pomocí programu PC-CDU, podrobný návod viz "Stahování dat z přístrojů Topcon HiPer+" na stránkách 155VGP.
   • Observační data z přijímačů TOPCON jsou ve formátu TPS. Jejich konverzi do standardního formátu RINEX provedete pomocí programu tps2rin, podrobněji viz Zpracování GNSS dat.
   • Měříte-li šikmou výšku přijímače TOPCON k SHMM (Slant Height Measure Mark) nad bodem profilu, převedete ji na vertikální výšku k ARP (Antenna Reference Point) na základě parametrů použité antény Topcon HiPer+, viz obr.
   • Přijímače TOPCON mají anténu TPSHIPER_PLUS (sada 2,3,4), popř. TPSHIPER_GGD (sada 1).
  • Přijímače u-blox
   • Observační data z přijímačů u-blox jsou ve formátu UBX. Jejich konverze do standardního formátu RINEX probíhá v programu RTKLib.
   • Pro přijímače u-blox použijte následující hodnoty PCO (vzdálenost mezi fázovým centrem antény a bodem, k nemuž jste měřili výšku antény - ARP): 91 mm pro vlnu L1, 85 mm pro vlnu L2 (kalibrační soubory antén DA910 přijímačů u-blox nejsou k dispozici, jejich parametry tedy není možno načíst ze souborů ANTEX, a proto neopomeňte při zpracování tyto údaje do parametrů antén zavést ručně!).
  • Přijímače TRIMBLE R2 a TRIMBLE R12i
   • Observační data z přijímačů TRIMBLE R2 a TRIMBLE R12i jsou ve formátu T04. Pro jejich konverzi do standardního formátu RINEX můžete použít následující program.
   • Přijímače TRIMBLE R2 mají anténu TRMR2, která má následující hodnoty PCO (Phase Center Offset): 91.16 mm pro vlnu L1, 98.39 mm pro vlnu L2. Přijímače TRIMBLE R12i mají anténu TRMR12I, která má následující hodnoty PCO (Phase Center Offset): 129.32 mm pro vlnu L1, 113.58 mm pro vlnu L2. Parametry antén TRMR2 a TRMR12I jsou dostupné pouze v novější verzi ANTEXu igs14.atx (pokud vám nepůjde ANTEX igs14.atx načíst, neopomeňte taktéž při zpracování tyto údaje do parametrů antén zavést ručně!).
  • Observační data z referenční stanice TSTA (permanentní GNSS stanice sítě TopNET) naleznete zde. Na stanici TSTA je anténa TPSCR.G5 TPSH.
  • Připojení jednotlivých bodů profilu do souřadnicového systému ETRF2000 bude provedeno přes permanentní stanici CSUM sítě CZEPOS (vektor CSUM -> TSTA a dále vějíř vektorů TSTA -> bod profilu). Souřadnice stanice CSUM včetně výšky ARP (Antenna Reference Point) nad referenčním bodem stanice naleznete též na stránkách CZEPOSu. Aby byly souřadnice stanice CSUM při zpracování v LGO zafixovány na hodnotách v ETRF2000, musí mít bod CSUM při vyrovnání sítě nastavenu třídu Control.
  • Pro stažení observačních dat ze stanice CSUM (Šumperk) permanentní sítě CZEPOS použijte úložiště na našem serveru. K výpočtu vektoru CSUM -> TSTA použijte celodenní observace. Typ antény na stanici CSUM včetně kalibračního souboru ve formátu ATX naleznete na stránkách CZEPOSu. Pozn.: použijte data absolutních kalibrací (tj. kalibrační soubor pro CSUM, popř. ANTEX igs08.atx či igs14.atx); údaje o PCO pro frekvenci L1 a L2 pro stanici CSUM jsou na výše uvedených stránkách CZEPOSu mírně odlišné od dostupných kalibračních souborů, neboť dle tamního komentáře obsahují hodnoty relativní kalibrace.
 • Svá měřená data uložte do příslušného podadresáře podle čísla Vaší měřické skupiny na flash-disc, který vám bude dán během výuky v terénu k dispozici. Do adresáře nahrajte:
  • observační soubory ve formátu RINEX. Dodržujte pečlivě konvenci názvů souborů: XXXXDDDa.YYo, kde XXXX je číslo bodu (např.0331 (bod 33.1) nebo 0150 (bod 15)), DDD je "gps day of year", tedy číslo GPS dne a YY je koncové dvojčíslí roku. Písmeno "a" je označení hodiny první epochy observace v souboru RINEX v rámci GPS dne. Pokud se vám vytvoří soubor s jiným písmenem, není to chyba (jde o jinou, pozdější hodinu v rámci dne), nechte v názvu jiné vygenerované písmeno namísto "a";
  • naskenované kompletně zpracované a adjustované zápisníky technické nivelace s výslednými převýšeními a hodnocením nivelačního měření (listy pojmenujte příjmením členů měřické čety, příp. i pořadovým číslem v případě více zápisníků téže čety).


TRG: Triangulace a trilaterace na velké vzdálenosti

 • Pro centraci měřených úhlů použijte následující přibližné souřadnice bodů sítě VTTG:
 • Měřené délky je třeba opravit o součtovou konstantu hranolu:
  • pro délky měřené přístrojem Leica:
   • Pro excentricity měřené na minihranol (+17,5mm) platí: správná délka = měřená + 17,5 mm.
   • Pro délky měřené na hranol Zeiss (+28 mm) platí: správná délka = měřená + 28 mm.
  • pro délky měřené přístrojem Topcon:
   • Pro excentricity měřené na minihranol platí: správná délka = měřená - 16,9 mm.
   • Pro délky měřené na hranol Zeiss platí: správná délka = měřená - 2 mm.
 • Zde naleznete tabulky pro výpočet relativní vlhkosti vzduchu z měřené suché a vlhké teploty. První, druhá a třetí tabulka.
 • Zápisník pro měření astronomických orientací je k dispozici zde.
 • Výtažek z hvězdářské ročenky obsahující souřadnice Slunce a hodnoty naleznete zde.
 • Předzpracovaná měření z triangulace, trilaterace a určování azimutu dejte k dispozici kolegům ze skupiny a vyučujícím v tomto výměnném formátu (soubor obsahuje originální měřené hodnoty, jedinou modifikací je oprava délky o součtovou konstantu hranolu).
 • Výše uvedená data uložte do souboru, který pojmenujte: <den vyuky>_<cislo skupiny>_<cislo bodu>_<cislo verze>.txt (den vyuky = den1, den2, den3, den4), např.:
den1_1_1004_1.xml

a uložte je do příslušného podadresáře vymenny_format na flash-disc, který vám bude dán během výuky v terénu k dispozici.

 • Originální zapisníky naskenujte (nafoťte) a uložte je do podadresáře zapisniky_scan na flash-disc, který vám bude dán během výuky v terénu k dispozici. Soubory uložte ve formátu JPEG (v rozumném rozlišení, ověřte, že jsou zápisníky čitelné), názvy souborů volte <den vyuky>_<cislo skupiny>_<cislo bodu>_lab_<cislo zapisniku>.jpg pro laboratorní jednotky, <den vyuky>_<cislo skupiny>_<cislo bodu>_ori_<cislo zapisniku>.jpg pro zápisník orientační osnovy a měření délek, <den vyuky>_<cislo skupiny>_<cislo bodu>_azi_<cislo zapisniku>.jpg pro zápisník měření na Slunce. V případě, že máte další zapisníky, poznámky ..., naskenujte je také do souboru JPEG a uložte je s vhodným názvem na server.
 • GNSS měření z bodů triangulační sítě jsou k dispozici ve formátu RINEX.
  • K dispozici jsou soubory z bodů sítě (1001-1005), ze stanice CSUM sítě CZEPOS a ze stanice STAM (umístěna na panelovém domě nad náměstím ve Starém Městě) z geodynamické sítě GEONAS. Body 1001 - 1005 byly měřeny jednou, přístrojem TPS_Hiper+. Na stanici STAM je anténa TPSCR3_GGD CONE. Pozor! Referenční stanice STAM je odlišná od referenční stanice TSTA. Stanice STAM byla v provozu do roku 2022 jakožto součást sítě GEONAS, poté došlo k výměně antény a stanice byla zařazena do sítě TopNET. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost spravnému nastavení typu antény.
  • Postup výpočtu: protože je výhodné zpracovávat krátké vektory, souřadnice bodů triangulační sítě budou určeny z vektorů vzhledem k stanici STAM. Stanice STAM bude připojena na stanici CSUM.
 • Pro zpracování měření gyroteodolitu použijte azimut vypočtený z orientace sítě. Ten porovnejte s azimutem měřeným gyroteodolitem opraveným o nulovou torzní polohu a konstantu přístroje 90°10'39,3" (určen s přesností 27" v rámci bakalářské práce Kateřiny Bejvančické v roce 2014).

Gyroteodolit

 • Předzpracovaná měření gyroteodolitem (tj. necentrovaný azimut) budou uložena spolu s měřením úlohy TRG, viz výměnný formát TRG.
 • Originální zapisníky měření gyroteodolitem naskenujte (nafoťte) a uložte je do podadresáře zapisniky_scan na flash-disc, který vám bude dán během výuky v terénu k dispozici. Soubory uložte ve formátu JPEG (v rozumném rozlišení, ověřte, že jsou zápisníky čitelné), názvy souborů volte <den vyuky>_<cislo skupiny>_<cislo bodu>_gyro_<cislo zapisniku>.jpg.

Odevzdávání úloh

 • Neboť jsou výsledky úlohy VPN (obnovené výšky v Bpv v úseku Nová Seninka - Kladské sedlo) podkladem pro úlohu GEO (výsledky si skupiny předávají mezi sebou), je odevzdání úloh rozděleno do dvou vln. Rovněž se rozumí, že Bonusová úloha (výpočet souřadnic hřebů na parkovišti) bude vyhotovena v předstihu před zpracováním GNSS observací pro úlohy GEO a TRG (jde o kontrolu, že jste se GNSS observace naučili zpracovávat správným způsobem). Budou-li odevzdané zprávy shledány nedostačujícími, budou vráceny k přepracování. Termíny odevzdání úloh jsou v roce 2024 následující:
  • VPN (včetně gravimetrie) do 27.6.2024
  • ostatní úlohy (GEO, TRG) do 20.9.2024
 • Způsob odevzdání TZ pro jednotlivé úlohy:
  • VPN:
   • V papírové podobě, vhodně svázané (-> Holešovský) s obsahem uvedeným v Zadání úloh.
  • GEO:
   • V papírové podobě, vhodně svázané (-> Holešovský) s obsahem uvedeným v Zadání úloh.
  • TRG:
   • V papírové podobě, vhodně a repezentativně svázané (-> Vyskočil).
  • TRG-GNSS (výpočet souřadnic z GNSS měření):
   • Kompletní v elektronické podobě v PDF Z.Vyskočilovi na email.
   • Jméno PDF souboru: gnss_<cisla skupin>_<cislo verze>.pdf, např. pro skupiny '1', '2' a '6' , číslo verze '1': gnss_126_1.pdf
   • V papírové podobě (jako součást tištěné TZ z úlohy TRG) postačí uvést přehled výsledků z TRG-GNSS.
  • Bonusová úloha (výpočet souřadnic hřebů na parkovišti):
   • Technická zpráva se nevyhotovuje. Pouze zašlete za vaši skupinu výsledky ke kontrole Z.Vyskočilovi, který rozhodne o (ne)schválení. Bonusovou úlohu řešte ti, kteří budou za skupinku počítat statickou metodu pro úlohy GEO, respektive TRG. Pokud budete mít správně Bonusovou úlohu, předpokládáme, že pak bude správně i zpracování GNSS pro úlohy GEO a TRG.
   • Jméno TXT souboru: bonus_<cislo skupiny>_<cislo verze>.txt, např. pro skupinu '1', číslo verze '1': bonus_1_1.txt

Jestliže ukládání na FTP server nefunguje, není jasný způsob pojmenování souboru atd., nenahrávejte soubory jinam ani pod vymyšleným jménem, ale zeptejte se (my chybu opravíme, dotaz zodpovíme). Jinak bude na serveru šílený "binec".

Hodnocení úloh

Dosud nebyla hodnocena žádná úloha.