155TG3 Teoretická geodézie 3 / úloha 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Gravimetrické měření

Zadání úlohy

Na tíhovém bodě ve 3. podlaží budovy B fakulty stavební má tíhové zrychlení hodnotu 981100,000 mGal. Na základě vlastního měření s gravimetrem vypočtěte ze zjištěných tíhových rozdílů:

  1. velikost tíhového zrychlení na bodě určovaném,
  2. přibližný výškový rozdíl mezi daným a určovaným bodem.

Úloha bude odevzdávána v jednom exempláři za celou měřickou skupinu a musí obsahovat:

  • popis práce s použitým gravimetrem,
  • stanovení chodu gravimetru (grafické zobrazení i numerická hodnota vyjadřující chod včetně správných jednotek; uvažován bude lineární model chodu),
  • zápisník měřených hodnot a protokol s výpočtem tíhových rozdílů,
  • výpočet tíhového zrychlení na určovaném bodě a odhad jeho převýšení vůči bodu danému.