155PDM Projekt digitální mapy - semestrální projekt

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Portál o tvorbě map

http://gisserver.fsv.cvut.cz/kartografie

http://maps.fsv.cvut.cz/kartografie

Zadání semestrálního projektu

V rámci předmětu budete zpracovávat projekt jedné atlasové stránky mapy v malém měřítku. Práce bude probíhat v software ArcGIS, případně v nějakém grafickém programu pro závěrečné úpravy. Stručný pracovní postup a náplň cvičení:

 • Zvolit zadání
 • Sehnat podklady pro tvorbu (WMS, Basemap, skenované mapy, vektory)
 • Rozmyslet kompozici mapových prvků a nastavit mapové okno
  • Zvolit rozměry mapového okna, měřítko, souřadnicový systém a kartografické zobrazení (základní poledník, nezkreslené rovnoběžky...)
  • Brát ohled i na umístění dalších kompozičních prvků (název, legenda, měřítko, tiráž)
 • Doplnit výkres o vrstvu se zeměpisnou sítí
 • Georeferencovat rastrové podklady (nejlépe v souřadnicovém systému budoucí mapy, nebo v systému podkladové mapy)
 • Navrhnout datový model a vytvořit pro něj geodatabázi, import a úprava dat z Geodatabáze hranic států
 • Naplnit geodatabázi (vektorizace, doplnění atributů)
 • Dodat do výkresu fyzicko-geografických map digitální model terénu a podle potřeby jej oříznout
 • Třídám (vrstvám) nastavit vhodnou symbologii (značkový klíč)
 • Popsat mapu
 • Doplnit mapu o ostatní kompoziční prvky (název, legenda, měřítko, tiráž)
 • Exportovat mapu do PDF


V průběhu semestru proběhnou dvě kontroly vašich prací:

 • do 7. cvičení tj. do 5.4. předložíte ke kontrole kompletně naplněnou geodatabázi, odevzdáte popis datového modelu (papírová podoba)
 • do 5.5.
  • odevzdáte:
   • barevně vytištěnou kompletní mapu ve značkovém klíči (včetně popisů), ve vhodném kartografickém zobrazení, doplněnou o kompoziční prvky (mapový rám, legenda, zkratky, vedlejší mapky, název mapy)
   • stručnou technickou zprávu (vytištěnou)
   • data (geodatabázi, výkres, ořízlý rastr s digitálním modelem terénu, výsledné PDF)


Práce budou probíhat na cvičení v učebně B870. Dále podle potřeby ve vašem volném čase. Software ArcGIS 10 je možné v rámci sítě ČVUT (ve škole i na kolejích) používat libovolně (více na https://download.cvut.cz v sekci Produkty dostupné studentům ČVUT - ESRI)

Konkrétní zadání

Zadání 2018

Data

Shapefile se zeměpisnou sítí po 5°

Shapefile se zeměpisnou sítí po 1°

Geodatabáze hranic

http://www.diva-gis.org/Data

https://freegisdata.rtwilson.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_data_sources

http://www.naturalearthdata.com/downloads/

http://www.eurogeographics.org/form/topographic-data-eurogeographics

https://hub.arcgis.com


Nápověda k programu ArcGIS Desktop 10: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html