155GP2 Geodetické přístroje 2

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155GP2
 • Garant předmětu:

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Přednášející:

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

AKTUÁLNĚ

 • K úspěšnému splnění předmětu je třeba mít odevzdanou a přijatou úlohu Fyzikální korekce a matematické redukce a pokud bude výuka živě ve škole, též účast na zpracování GNSS měření.
 • Známka z předmětu je 100% daná známkou ze zkoušky.

Přednášky

Přednášky probíhají každou středu od 12h do 13:50h v posluchárně C-208. Začínáme 20.2.2024 Obsah přednášek:

 • 1. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 2. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference. GEP2_modulace
 • 3. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 4. Součásti světelného dálkoměru.
 • 5. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 6. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 7. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 8. GNSS
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů. geofyzika_v_archeologii.pdf - prezentace z přednášky (A.Majer)
 • 13. Komunikace přes sériový port. (v termínu konání přenášky GIT1, 15.5.2023 od 12h)


Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • 1. Blok (20.2. - 23.3.)
  • Úvodní cvičení (20.2. + 21.2.)
 • úlohy:
  • 1. Dálkoměr EOK2000
  • 2. součtová konstanta
  • 3. Gyroteodolit
 • 2. Blok (26.3 + d1)
  • Fyzikální a matematické redukce
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (23.4.2024)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena (\\data.fsv.cvut.cz\Shares\K155\Public\155GEP2) ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.


Úspěšní řešitelé úlohy (v abcd pořadí): Buriánek, Dvořáčková, Hořánek, Jindřichová, Kepka, Kunešová, Liashenko, Ludvík, Mondeková, Palyza, Pančíková, Rasocha,

Vincenc, Voltrová, Zajan

Vezměte si třeba příklad z pana Ludvíka, má zadání č. 18.


Pro zpracování GNSS dat si stáhněte program LGO a nainstalujte. Instalace funguje pod 64-bitovou verzí Win10, pokud byste potřebovali 32-bitovou verzi, napište ZV. V balíku ke stažení je i krátký návod pro dokončení instalace. HW klíč není vyžadován, musíte však dokončit instalaci podle návodu (děkuji F. Heřmánkovi!). 
LGO doplňující projekty
V případě, že počítáte data z přístroje Ublox a výpočet v LGO selhává, použijte program RTKLib, takže si ho rovnou také stáhněte, instalace není třeba, jedná se o jednotlivé spustitelné soubory.


   • 2.5. + d1 + d2 pokračování z minula
   • 9.5. + d1 + d2 samostatné zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů formou testu Zde si stáhněte měření
   • 16.5. + d1 + d2 dokončení samostatné práce


Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications

[3] Pratap Misra: Global positioning system

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP