155GIT1 / 1. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Zapište výraz a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: 1.5).
  • Zapište výraz a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: -0.0909).
  • Zapište výraz a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: -0.6364).
  • Zapište výraz a vypočtěte jeho hodnotu pro a = -2, b = 2, c = 1,5 (řešení je: 0.0667).
  • Vypočtěte obvod a obsah kruhu o poloměru r = 3 m (řešení: obvod = 18.8496 m, obsah = 28.2743 ).
  • Vypočtěte objem koule o poloměru r = 5 m (řešení: objem = 523.5988 ).
  • Vypočtěte prostorovou a vodorovnou vzdálenost mezi dvěma body s následujícími kartézskými souřadnicemi:
bod X [m] Y [m] Z [m]
A 21.5 6.4 -12.3
B -31.0 -4.7 7.9

Řešení: prostorová vzdálenost = 57.3367 m, vodorovná vzdálenost = 53.6606 m.

  • Vypočtěte obsah trojúhelníka, znáte-li všechny strany trojúhelníka (využijte např. Heronův vzorec): a = 7 m, b = 8 m, c = 9 m.

Řešení: obsah = 26.8328 .

  • Vypočtěte obsah rovinného trojúhelníka, znáte-li souřadnice (X,Y) všech vrcholů trojúhelníka:
bod X [m] Y [m]
A 9 3
B -2 4
C -1 -6

Řešení: obsah = 54.5000 .