155GIS2 / GRASS GIS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návod pro GRASS GIS a dataset ArcČR500

Vytvoření projektu pro ArcČR500

GRASS musíte před prvním startem nejprve nastavit.

Vytvořte na disku nový adresář, např. C:\Users\uzivatel\Dokumenty\grassdata a tento adresář zadejte přes tlačítko Procházet/Browse.

Nastavení systému GRASS: volba adresáře s daty

V dalším kroku vytvoříme nový projekt, v terminologii systému GRASS lokaci. Pomocí tlačítka Nová spustíme průvodce, který nám pomůže projekt vytvořit.

Nastavení systému GRASS: vytvoření nového projektu

Nejprve zadáme název projektu

Vytvoření projektu: název

Každý projekt je definován souřadnicovým systémem, který definujeme v našem případě na základě EPSG kódu.

Vytvoření projektu: volba souřadnicového systému

S-JTSK má EPSG kód 5514.

Vytvoření projektu: volba souřadnicového systému S-JTSK
Vytvoření projektu: volba transformačních parametrů S-JTSK

Na poslední stránce zkontrolujeme nastavení a nový projekt vytvoříme.

Kontrola a vytvoření nového projektu

V tento okamžik můžeme prostředí systému GRASS s nově vytvořeným projektem spustit (Spustit sezení GRASSu/Start GRASS session). Pro zjednodušení použijeme výchozí mapset (pracovní prostor v rámci projektu) PERMANENT. V případě, že budete GRASS používat častěji, tak lze doporučit organizovat práci na jednotlivých cvičení do oddělených mapsetů. Více k tomuto tématu: Struktura dat - koncept lokací a mapsetů.

Spuštění systému GRASS s projektem pro ArcCR500

Po startu prostředí GRASS doporučujeme vypnout českou lokalizaci. Po opětovném spuštění poté již GRASS naběhne v angličtině.

Vypnutí české lokalizace

Import dat ArcČR500

Vektorová data

Po spuštění systému GRASS se pustíme do importu dat z datasetu ArcČR500.

Import vektorových dat

V dialogu zvolíme třídy prvků pro import.

Import vybraných tříd prvků z datasetu ArcČR500

Po importu se data zobrazí v mapovém okně.

Importovaná data v mapovém okně
Důležitá poznámka pro polygonová data

V případě polygonových dat je nutné před importem nastavit vhodnou hodnotu pro tzv. snapping. GRASS pracuje s jinou přesností než Esri ArcGIS. Pokud ponecháte výchozí nastaveni, vznikne několik tisíc ploch jako důsledek překrývajících se polygonů.

Velký počet ploch vzniklých z překrývajících se polygonů
Vizualizace překrývajících se polygonů

Vzhledem k výchozí toleranci dat ve formátu Esri FileGDB (0.001 mapové jednotky) se jako vhodnou hodnotou jeví 1cm (0.01).

Nastavení přesnosti pro import dat

Výsledem je poté očekávaný počet ploch (v níže uvedeném příkladě to je 6357 ploch - v ČR je 6358 obcí, jedna obec nemá geometrii).

Koretní počet ploch odpovídající počtu obcí

Rastrová data

Bohužel rastrová data nelze tímto způsobem importovat. Nejprve je nutné data v ArcGIS exportovat do formátu TIFF a tento soubor poté naimportovat.

Import rastrových dat

V dialogu zvolíme soubor ve formátu TIFF, kterých chceme naimportovat. Bohužel GRASS nerozeznal koretně souřadnicový systém. Abychom se vyhnuli zbytečné transformaci dat (projekt i vstupní data jsou v S-JTSK), tak aktivujeme volbu Override projection check.

Import vybraných tříd prvků z datasetu ArcČR500

Po importu se data zobrazí v mapovém okně.

Importovaná data v mapovém okně

Podrobné informace jak pracovat se systémem GRASS najdete ve materiálech skupiny GISMentors.

Grafický modeler

Příklad níže ukazuje tvorbu jednoduchého modelu pro výběr dálnice a vytvoření obalové zóny.

{{#ev:youtube|aJFP-e99_dY|550|center|Jednoduchý model pro tvorbu obalové zóny kolem dálnic}}