155ADKI Algoritmy digitální kartografie a GIS

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155ADKI
 • Garant předmětu:

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 • Přednášející:

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Předmět je zaměřen na vybrané pasáže výpočetní geometrie a počítačové kartografie. Zahrnuje popis a implementaci vybraných metod a nástrojů digitální kartografie s důrazem na automatizované zpracování kartografických dat.

Předmět je vhodný i pro studenty doktorského studia, kteří by se chtěli věnovat návrhu a vývoji nových metod automatizovaného zpracování kartografických dat.

Vstupní požadavky

Znalost programovacích jazyků C++/Python vybraných pasáží lineární algebry a geometrie.

Doporučená literatura
 • de Berg, van Kreveld, Overmars M., Schwarzkopf O.: Computational Geometry, 2000, Springer
 • Rourke O. J.: Computational Geometry in C, 2005, Cambridge University Press
 • Bayer T.: Algoritmy v digitální kartografii, 2008, UK v Praze
 • Žára J. & kol.: Moderní počítačová grafika, 2004, Computer Press


Podmínky ukončení předmětu

Hodnocení dle dosaženého bodového hodnocení za odevzdané úlohy.

Bodové hodnocení úloh

Každá z úloh obsahuje povinnou část a volitelnou část. Povinná část úlohy je hodnocena fixním počtem bodů, volitelná část v závislosti na zvolených a vyřešených problémech.

Úloha Povinná část Volitelná část Technická zpráva Max
1. 10 15 10 35
2. 15 20 10 45
3. 20 45 10 75
4. 20 35 10 65
Celkem 65 103 40 220


Podmínky zápočtu
 • Včasné odevzdání úloh (do zápočtového týdne).
 • Účast na cvičeních.


Zkouška

Známka závislá na dosaženém bodovém ohodnocení všech odevzdaných úloh.

Hodnocení Počet bodů
A 145
B 140
C 135
D 130
E 125
F <120

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Harmonogram přednášek

Vyučující: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Datum Téma přednášky Přednáší
26.9. Algoritmické strategie ve výpočetní geometrii (PDF) (PDF) TB
3.10. Point location problem. (PDF) TB
10.-17.10. Konvexní obálka množiny bodů (PDF) TB
24.10-7.11. 2D/2.5D triangulace, DMT. (PDF) TB
14.11. Voronoi diagram. (PDF) TB
21.11. Topologická kostra. (PDF) TB
28.11-5.12. Kartografické generalizační algoritmy. (PDF) TB
12.12. Množinové operace s polygony. (PDF) TB


Cvičení

Řešení úloh ve zvoleném skriptovacím jazyce (C++/Python). Odevzdávání a hodnocení po skupinách.

Datum Téma úlohy Cvičí
3.10. Geometrické vyhledávání bodu. (PDF) TB
10.10. Generalizace budov. (PDF) TB
21.11. Digitální model terénu a jeho analýzy. (PDF) TB
5.12. Energetické spliny. (PDF) (PDF) TB


Každá úloha bude obsahovat:

 1. Zadání.
 2. Údaje o bonusových úlohách.
 3. Popis a rozbor problému + vzorce.
 4. Popisy algoritmů formálnímm jazykem.
 5. Problematické situace a jejich rozbor + ošetření těchto situací v kódu.
 6. Vstupní data, formát vstupních dat, popis.
 7. Výstupní data, formát výstupních da, popis.
 8. Printscreen vytvořené aplikace.
 9. Dokumentaci: popis tříd, datových položek a jednotlivých metod..
 10. Závěr, možné či neřešené problémy, náměty na vylepšení.
 11. Seznam literatury.


Pro odevzdávání úloh používejte github. Součástí každé úlohy odevzdávané za skupinu bude:

 • technická zpráva se zadáním,
 • zdrojový kód aplikace,
 • vstupní/výstupní data,

Za nefunkční bude aplikace považována, pokud:

 • při zpracování dat dojde k pádu (runtime chyby, ...),
 • dává špatné výsledky.
Stav odevzdání úloh (ke dni 1.4.2024)
 • Detaily odevzdaných úloh [zde].
 • Přehled jednotlivých úloh [zde].