154YMDS Měření a dokumentace staveb a podzemních prostor

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách katedry speciální geodézie.

Anotace

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

Doporučená literatura
 1. http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .
 2. Hánek P., Janžurová I.: Texty k předmětu 154YSPG. (Skenované množené kapitoly.) Praha, ČVUT 2006.
 3. Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - 2. vydání. ČVUT Praha 2006, dotisk 2008.
 4. Vyhláška Českého báňského úřadu č.435/1992 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.158/1997 Sb..
 5. ČSN podle probíraných témat.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Témata přednášek

 1. Základní informace o geodetických pracích pro činnosti prováděné hornicky nebo hornickým způsobem ve smyslu vyhlášky ČBÚ č.158/1997 Sb. (tj. hlubinné a povrchové doly, tunely, metro, kolektory, kanalizace, vrtané studně, jeskyně).
 2. Měření v pohornické krajině. Poklesové kotliny. Sesuvná území. Technologie a instrumentarium, rozbory přesnosti.
 3. Úvod do průmyslových měření.
 4. Dokumentace skutečného provedení stavby. Měření posunů a přetvoření.

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a jsou blokována:

 1. Měření památkového objektu, vyhotovení dokumentace 1:100.
 2. Zaměření a dokumentace prostorové polohy osy továrního komínu.
 3. Určení svislosti stavebního objektu.
 4. Přenesení výšky do obtížně přístupných prostor.

Podmínky pro získání zápočtu

 • aktivní účast na výuce,
 • nezávislé zpracování výsledků a technické zprávy.

Doplňující studijní materiály jsou uvedeny zatím v rámci jiných předmětů přednášejícího na stránkách http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154.