154YMCG Microstation IG

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Základy obsluhy interaktivního grafického systému. Nastavení uživatelského prostředí, výklad nabídek menu, palet, povelové a příkazové funkce, možnosti propojení s databázemi.

Doporučená literatura
 1. Sýkora, P.: Microstation V8 – Podrobná příručka. Computer Press, Praha 2001.
 2. Referenční manuál k programu.

Cvičení

Vedoucí cvičení: Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

 1. Základ fungování Microstationu, vektorová kresba. Vytvoření nového souboru, otevření existujícího, zakládací výkres. Potvrzovací, pokusné a přerušovací tlačítko. Kreslení linií, kružnic, nájezdy, Typ čáry, barva, tloušťka. Manipulace s pohledy. Cvičení.
 2. Nastavení výkresu. Nastavení atributů pohledu. Body. Kreslení elips, oblouků, mnohoúhelníku, dalších lineárních prvku (proudová čára apod.), B-Spline. Cvičení.
 3. Výběr, výkonný výběr (metoda, režim). Pomůcky/Příkazy. Změna atributů prvku. Cvičení.
 4. Accudraw. Text, textové styly. Vrstvy. Cvičení.
 5. Modifikace, kopírování. Ohrada. Měření. Vzorování. Cvičení.
 6. Multičáry, styly a spoje multičar. Cvičení.
 7. Buňky, knihovny buněk, použití. Cvičení.
 8. Kótování (typy, nastavení).Cvičení.
 9. Export a import souřadnic. Rastry. Cvičení.
 10. Řetězení prvků. Složený prvek (grafická skupina). Souřadnicové systémy. Referenční výkres. Slučování výkresu. Cvičení.
 11. Komplexní procvičení.
 12. Zápočtový test.
 13. Opravný test.
 14. Rezerva. Zápočet.

Podmínky pro získání zápočtu

 • Absolvování cvičení.
 • Úspěšné napsání zápočtového testu.

Akademický rok 2008-2009

Praktická cvičení jsou umístěna na této adrese.