154YDGK Dějiny geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách katedry speciální geodézie.

Anotace

Předmět seznamuje se světovým vývojem zeměměřictví od nejstarších dob po současnost. Nejvíce informací se váže na evropskou civilizační oblast s přihlédnutím k vývoji v českých zemích. Součástí je exkurze podle volby posluchačů.

Doporučená literatura
 1. Honl I. - Procházka E.: Úvod do dějin zeměměřictví. 7 dílů. Praha, Ediční středisko ČVUT 1979-1991.
 2. Čs. komise 1A pro FIG (ved. aut. kol. Klimeš M. - Nejedlý A.): Kapitoly z histórie geodézie v Československu. VÚGK OBIS Bratislava. a)1945 - 1987. Bratislava 1988, 332 s. b) 1918 - 1945. Bratislava 1990, 236 s.
 3. Pour B. - Machanová V.: Zeměměřictví. In: Kolektiv (ved. Jílek, F.): Studie o technice v českých zemích 1800-1918, díl III. Národní technické muzeum Praha, 1985, s. 357-378.
 4. Hánek P.: Kap. 15 Zeměměřictví. In: Kolektiv (ved. Smolka, I. - Falta, J): Studie o technice v českých zemích 1918-1945, díl VI. Národní technické muzeum Praha, 1995, s. 817-842.
 5. Hánek P. - Dušátko,D., Kapitola 22 – Zeměměřictví. In: Studie o technice v českých zemích 1945-1992, 3 svazky. (Red. vedení Folta J.). Praha, Encyklopedický dům 2003, 2877 s., s.1801-1849.
 6. Hánek P.: 250 století zeměměřictví. (Data k dějinám zeměměřictví). Klaudian Praha, 2000, dotisk 2001.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Témata přednášek

 1. Vznik zeměměřictví
 2. Starověk. Mezopotámie, Řecko, Řím, Blízký Východ, Čína.
 3. Středověk. Arabská moudrost. Křesťanská Evropa. Objevitelské cesty.
 4. Novověk. Mezoamerické civilizace. Renesanční Evropa a Čechy. 30-tiletá válka.
 5. 17. století, topografie, mapování, přístroje. Francie.
 6. Stupňová měření. Vývoj katastrů. Souvislá mapování. Mezinárodní spolupráce.
 7. Měřické zajištění inženýrských staveb.
 8. Vývoj a přínos 19. a 20. století v oboru.

Bližší pokyny a doplňující studijní materiály včetně souboru několika desítek fotografií přístrojů v české a anglické jazykové verzi jsou uvedeny na stránkách http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .