154VY3 Výuka v terénu GD 3, 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154VY3
 • Garant předmětu: Dr. Ing. Z. Skořepa
 • Vedoucí: Dr. Ing. Z. Skořepa
 • Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz

Anotace

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 1000 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Úlohy

 • DMT - Digitální model terénu
 • DOK - Dokumentace stavebního objektu
 • USP - Účelová síť - poloha, volná síť
 • USV - Účelová síť - určení výšek