154TMS Teorie měřicích systémů v geodézii

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů;klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

Doporučená literatura
 1. TOMAN, J.: Elektrotechnika a elektronika pro stavaře. ČVUT Praha,1994,186 s.
 2. HOFMANN, D.: Priemyselná meracia technika. Alfa Bratislava,1988,563 s.
 3. KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2, Scientia Praha, 1993,219 s.
 4. ĎAĎO, S. – KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
 5. JANÁSEK, V.: Využití kruhové diferenciální fotodiody pro měření polohy černobílého přechodu. Slaboproudý obzor, 53,1992, č. 9-10, s. 171-175.
 6. VANÍČEK, F.: Polovodičové struktury. ČVUT Praha, 1986, 213 s.
 7. KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1989, 344 s.
 8. POSPÍŠIL, J. – VACH, K.: Optoelektronické přijímací zařízení pro určení polohy laserového svazku. Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 8, s. 198-201.
 9. VOŠTOVÁ, V. – KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
 10. KAŠPAR, M. – VOŠTOVÁ, V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. ČKAIT Praha, 2001, 147 s.
 11. MAREŠOVÁ, J. – ŠTRONER, M.: Předvedení systému Profiler 4000 na ČVUT. Stavební obzor, 8, 1999, č. 7, s. 223-224.
 12. INGENSAND, V.: Das WILD NA2000, Das erste digitale Nivellier der Welt. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 97, 1990, Heft 6, s.201-210.
 13. KOPÁČIK, A.: Základy inerciálnych meracích systémov. Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 6, s. 111-116.
 14. KOPÁČIK, A.: Inerciálne merania v geodézii. Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, č. 11, s. 229-239.
 15. KAŠPAR, M. – POSPÍŠIL, J. – ŠTRONER, M. – KŘEMEN, T. – TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o. Hradec Králové, 2003,111s.
 16. BLAŽEK, R. – SKOŘEPA, Z.: Sledování velikosti a časových změn vlivu refrakce při geodetických měřeních. Geodetický a kartografický obzor, 47, 2001, č. 2, s. 25-31.
 17. POSPÍŠIL, J.: Snížení vlivu terestrické refrakce využitím radiační bilance zemského povrchu. Geodetický a kartografický obzor, 47, 2001, č. 7, s. 146-149.
 18. ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Přednášky

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.