154TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154TCV2
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 6
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem. Harmonická analýza. Fourierova transformace. Vyrovnání podmínkových s neznámými. Testování statistických hypotéz 2. Spolehlivost (reliability). Optimalizace geodetických měření. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze,

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů.
 2. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.
 3. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření.
 4. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách.
 5. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza.
 6. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem.
 7. Harmonická analýza. Fourierova transformace.
 8. Vyrovnání podmínkových s neznámými.
 9. Testování statistických hypotéz 2.
 10. Spolehlivost (reliability).
 11. Optimalizace geodetických měření.
 12. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Cvičení

Organizace cvičení

 • Účast na cvičení je povinná v době stanovené rozvrhem.
 • Studenti chodí do hodin teoreticky připraveni z přednášek, ve cvičení se počítají praktické příklady.
 • Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a úlohu vypracuje samostatně, omluva je možná na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy). Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží potvrzení vystavené lékařem.
 • Úlohy se vypracovávají podle programu, odevzdávají se vždy na konci cvičení, případně po dohodě se cvičícím na cvičení následujícím.
 • Kontrolní testy se známkují, pokud student neuspěje, známka se zapíše a píše se opravný test. Ke každému testu je možno psát pouze 1 opravný test.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Zápočty se zapisují dle vyvěšených harmonogramů v zápočtovém týdnu.

Náplň cvičení

 1. Lineární regrese
 2. GNU Gama - vyrovnání vázané a volné sítě.
 3. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.
 4. Test ze 3. cvičení. Testování statistických hypotéz.
 5. Test ze 4. cvičení. Robustní metody vyrovnání.
 6. Robustní metody vyrovnání - dokončení.
 7. Vyrovnávací rovina - vodorovná, obecná.
 8. Aproximace empirickým polynomem.
 9. Test ze 7. a 8. cvičení. Harmonická analýza. Fourierova transformace.
 10. Vyrovnání podmínkových s neznámými.
 11. Testování opakovaných měření.
 12. Test z 11. cvičení. Zápočet.

Doporučená literatura

 • Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
 • Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. GKP, Praha 1990. ISBN 80-7011-056-2.
 • Hampacher, M. - Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20. Příklady a návody ke cvičení. ČVUT v Praze, 2000, ISBN 80-01-02250-1.
 • Hampacher, M. - Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT v Praze, 1997, ISBN 80-01-01704-4.