154SPG Stavebně průmyslová geodézie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154SPG
 • Garant předmětu: Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 4
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí inženýrské geodézie o speciální aplikace v hraničních oborech inženýrského stavitelství, architektury a památkové péče, ochrany a tvorby krajiny, dopravního stavitelství, průmyslové a strojírenské výroby.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné. Velmi se doporučuje účast zejména na prvních třech přednáškách. Tyto přednášky povede Ing. Petr Polák, který je uznávaným odborníkem zejména v oblasti inženýrské geodézie, je lektorem ČÚZK pro školení žadatelů o oprávnění pro geodetické činnosti ve výstavbě a je taky členem zkušební komise pro získání tohoto oprávnění.

Harmonogram přednášek

 1. Měření památkových objektů. Základní terminologie, tvarosloví, způsoby měření, použití digitální průsekové fotogrammetrie a laserových scanerů.
 2. Železniční geodezie. Základní pojmy, geometrická poloha koleje, podklady pro vytyčování a rekonstrukce, rektifikace železničních křivek.
 3. Měření v průmyslu. Soustava tolerancí ISO. Systémy průmyslových měření blízkých cílů: teodolitové (MTS na principu protínání, STS prostorová polární metoda), fotogrammetrické (průseková metoda a umělý stereoefekt), neteodolitové (laserové trackery a profiléry). Otázky přesnosti. Souřadnicové měřicí stroje.
 4. Inženýrská měření. Digitální nivelační přístroje, laserové vytyčovací přístroje, laserová triangulace staveniště. Prostorová geometrie lanovek, komínů, stožárů, jeřábových drah. Posuny, poklesy. Určení svislosti stěn vysokých objektů (provažovačem, protínáním, teodolitem, 3D polární metodou).
 5. Vodohospodářství. Bodová pole. Zásady vytyčování a kontrolního měření vodohospodářských děl. Automatizované systémy pokládky potrubí.

Cvičení

Organizace cvičení

 • 100% povinná účast studentů na cvičeních.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě potvrzení vystavené lékařem.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy).
 • Neomluvená neúčast na cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Samostatné vypracování úloh, včasné odevzdání a hodnocení nejhůře za E.

Náplň cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a jsou blokována:

 • Měření památkového objektu, vyhotovení dokumentace 1:100.
 • Zaměření a dokumentace prostorové polohy osy továrního komínu.
 • Určení svislosti stavebního objektu.
 • Zaměření a rektifikace železničního oblouku s přechodnicí na trati normálního rozchodu.

Doporučená literatura

 • http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .
 • Hánek P., Janžurová I.: Texty k předmětu. (Skenované množené kapitoly.) Praha, ČVUT 2006.
 • Drastík F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava, Montanex 1996.
 • ČSN podle probíraných témat.
 • Hánek P. - Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie - doplňující text, zapůjčeno na semestr.